Archív pre rubriku: Prílohy RN

Filter

REPKA (leto) + Agronóm č. 3 / 2020

Mýty a fakty o pestovaní repky olejky. V posledných dvadsiatich rokoch došlo na Slovensku k radikálnej redukcii živočíšnej výroby a s tým súvisiacemu zníženiu plôch kŕmnych plodín, najmä viacročných. Plochy kukurice, najmä silážnej sa síce čiastočne vďaka rozvoju bioplynových staníc ako‑tak stabilizovali, no kukurica rozhodne diverzite osevných postupov s vysokým...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

PŠENICA ( Leto) + Agronóm č. 4/2020

Hlavný faktor výroby – nevyspytateľný priebeh počasia Podľa informácií Štatistického úradu SR k 20. júnu 2020, očakávame tento rok úrodu hustosiatych obilnín v SR približne na úrovni minulého roka. Celková úroda hustosiatych obilnín by v porovnaní s rokom 2019 mala byť vyššia o 0,9 percenta na úrovni takmer 2 mil....

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

PŠENICA ( Jar) + Agronóm č. 2/2020

Zmena priorít je namieste. Zimy už dávno nie sú také, čo bývali. Aj tá, ktorá sa práve skončila, sa vyznačovala nadpriemerne vysokými teplotami a absenciou dlhšie trvajúcich mrazov, respektíve chladnejšieho obdobia. Na väčšine územia takmer vôbec nesnežilo a snehová pokrývka sa trvalejšie vyskytovala len vo vyšších horských polohách. Jarné povodne...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

REPKA ( Jar ) + Agronóm č. 1/2020

O úrode repky rozhodujú premyslené vstupy na jar. Podľa údajov SHMÚ bol rok 2019 na Slovensku mimoriadne až extrémne teplý. Väčšina mesiacov bola teplotne nadnormálna, pričom najvýraznejšia kladná odchýlka od normálu v rámci mesačných teplôt bola dosiahnutá v júni, novembri a decembri. Teplotne podnormálny bol iba máj, hlavne na západnom...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Dojnice 2019

Vážení čitatelia, v odbornej prílohe Roľníckych novín s názvom DOJNICE vám po roku opäť prinášame aktuálne informácie z pera našich stálych prispievateľov - odborníkov, pôsobiacich v oblasti živočíšnej výroby na Slovensku. Veľmi si vážime ich záujem publikovať v našej špecializovanej prílohe ako aj záujem vás, čitateľov; či už ide o chovateľov, pedagógov, študentov, odborníkov...

Kategórie: Prílohy RN, Živočíšna výroba

REPKA ( leto) + Agronóm č. 3 / 2019

Každý rok je iný, kľúčovým faktorom je voda Po dlhšom období relatívne teplého, na zrážky chudobného počasia, bol tohtoročný máj podľa údajov SHMÚ na väčšine územia teplotne podnormálny a zrážkovo výrazne nadnormálny. Naša oblasť bola v uvedenom mesiaci pomerne často pod vplyvom zvlneného studeného frontu a tlakovej níže vo vyšších...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

PŠENICA ( jar ) + Agronóm č.2 / 2019

Primerane reagovať na zmeny. Zima 2018/2019 bola ako celok teplotne nadnormálna. Rozlúčila sa nadpriemerne vysokými až rekordnými teplotami. Podľa údajov SHMÚ bola vo februári nameraná absolútne najvyššia denná teplota vzduchu v novodobej histórii meteorologických meraní až na úrovni 20,6 °C (Žihárec, Hurbanovo, 28. február 2019)....

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

REPKA ( Jar ) + Agronóm č. 1 / 2019

Eliminovať riziká v pestovaní repky Azda ani v jednom mesiaci v roku nemáme toľko pranostík viažucich sa na otvorenie vegetácie ako práve vo februári, čo je v podstate aj logické, napr.: „Na svätú Agátu daj poľu superfosfátu. Februárová voda – pre polia škoda.“ Alebo: „Február biely, mrazivý, nádej na úrodu...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba