Archív pre rubriku: Prílohy RN

Filter

Dojnice 2021

Vážené čitateľky, vážení čitatelia, v našej jubilejnej už 10. špeciálnej prílohe Roľníckych novín s názvom DOJNICE vám tradične prinášame pestrú ponuku aktuálnych a inšpiratívnych odborných informácií. Žiaľ, aj tento rok sa niesol v znamení pretrvávajúcej koronavírusovej pandémie a tiež v znamení úbytku producentov mlieka a dojníc na Slovensku. Chovateľom, ktorí...

Kategórie: Prílohy RN, Živočíšna výroba

PŠENICA ( leto ) + Agronóm č. 4 /2021

Neskorší vstup do žatvy, starosti s počasím Leto v našom klimatickom pásme v drvivej väčšine rokov teplotne vrcholí počas prázdninových mesiacov, no v súčasnosti v kontexte s prejavmi klimatickej zmeny zaznamenávame intenzitu a zvyšovanie frekvencie výskytu javov, spojených s mimoriadne teplým až horúcim počasím aj skôr. Z pohľadu ozimín, taktiež...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

REPKA ( leto ) + Agronóm č. 3 / 2021

Ceny za repku sú rekordné, pestovatelia zatiaľ nemajú vyhrané Repka aj v tejto sezóne musela odolávať viacerým nepriaznivým faktorom. Nadpriemerne teplá jeseň s extrémne vysokými zrážkami, podporila rýchly a bujný rast repky, pričom skôr zasiate porasty rýchlo prerastali. Väčšinu porastov repky bolo treba regulovať, ale v niektorých porastoch, vzhľadom na...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

PŠENICA ( jar) + Agronóm č. 2 / 2021

Nachádzať nové riešenia a byť prispôsobivý. Počas uplynulej zimy sa u nás prejavovali výraznejšie teplotné výkyvy, pričom najnápadnejšie boli v poslednom zimnom mesiaci – februári. Po vpádoch arktického vzduchu boli hlavne vo vysokohorských polohách Slovenska zaznamenané rekordne nízke teploty vzduchu pod –20 °C, ktoré ku koncu februára vystriedali na daný...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

REPKA ( jar) + Agronóm č.1 / 2021

Rok 2020 – rok v tieni pandémie. Preklepla každú sféru nášho bytia, ukázala čo všetko nevieme, ako sme nepripravení na mimoriadne situácie, poukázala na krízu elít, vyplavila z ľudí to najhoršie a zároveň v nekonečnom úsilí vrátiť sa do normálu poskytla priestor na zomknutie sa, na mimoriadne výkony na poli...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Katalóg Traktorov 2020

Vážení čitatelia, napriek neľahkej situácii, ktorú zažívame v posledných mesiacoch, sa do vašich rúk dostáva opäť príloha týždenníka Roľnícke noviny – tabuľkový prehľad traktorov, dostupných na našom trhu. V tohtoročnej prílohe sú zahrnuté aj novinky z minuloročného veľtrhu Agritechnica, ktoré otvárajú nové možnosti a zaujmú hneď z viacerých uhlov pohľadu....

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Prílohy RN

Dojnice 2020

Vážení čitatelia, rok 2020 je mimoriadne špecifický. Súvisí to najmä s koronavírusovou pandémiou, ktorá priamo alebo nepriamo zasiahla nás všetkých. A neobišla ani oblasť živočíšnej výroby. Na Slovensku aj naďalej pokračoval negatívny trend vo vývoji stavov dojníc....

Kategórie: Prílohy RN, Živočíšna výroba

REPKA (leto) + Agronóm č. 3 / 2020

Mýty a fakty o pestovaní repky olejky. V posledných dvadsiatich rokoch došlo na Slovensku k radikálnej redukcii živočíšnej výroby a s tým súvisiacemu zníženiu plôch kŕmnych plodín, najmä viacročných. Plochy kukurice, najmä silážnej sa síce čiastočne vďaka rozvoju bioplynových staníc ako‑tak stabilizovali, no kukurica rozhodne diverzite osevných postupov s vysokým...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

PŠENICA ( Leto) + Agronóm č. 4/2020

Hlavný faktor výroby – nevyspytateľný priebeh počasia Podľa informácií Štatistického úradu SR k 20. júnu 2020, očakávame tento rok úrodu hustosiatych obilnín v SR približne na úrovni minulého roka. Celková úroda hustosiatych obilnín by v porovnaní s rokom 2019 mala byť vyššia o 0,9 percenta na úrovni takmer 2 mil....

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

PŠENICA ( Jar) + Agronóm č. 2/2020

Zmena priorít je namieste. Zimy už dávno nie sú také, čo bývali. Aj tá, ktorá sa práve skončila, sa vyznačovala nadpriemerne vysokými teplotami a absenciou dlhšie trvajúcich mrazov, respektíve chladnejšieho obdobia. Na väčšine územia takmer vôbec nesnežilo a snehová pokrývka sa trvalejšie vyskytovala len vo vyšších horských polohách. Jarné povodne...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba