Archív pre rubriku: Poľnohospodárska technika

Filter

Úrodnosť pôdy a nastielanie organickej hmoty

Mulčovanie – nastielanie je agrotechnická metóda, ktorá sa čoraz viac využíva pri pestovaní poľných a záhradných plodín, viníc a sadov. Jeho podstatou je pokrytie povrchu pôdy vrstvou organického materiálu, najmä z dôvodu potlačeniu rastu burín, šetrenia vlahou a úpravy štruktúry pôdy. Umožňuje znižovať mechanickú a chemickú ochranu proti burinám a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

S ponukou prelomových noviniek

Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh Agrosalón 2019 patrí k najvýznamnejším podujatiam svojho druhu na Slovensku. Od začiatku svojej existencie predstavuje stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov v danom odvetví a prezentuje inovácie a technológie v poľnohospodárskej technike a mechanizácii.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Možnosti skvalitňovania dávkovania priemyselných hnojív

Pre najlepšie využitie živín z priemyselných hnojív musí byť tuhé, alebo kvapalné hnojivo aplikované rovnomerne, v správnom množstve a na požadovanú plochu. Nastavovacie tabuľky od výrobcov rozmetadiel sú založené na testoch za ideálnych podmienok v skúšobných staniciach. Poskytujú informácie, ako nastaviť rozmetadlo pre optimálnu a rovnomernú aplikáciu v požadovanom množstve...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív

Krmivá využívané vo výžive hospodárskych zvierat sa vyznačujú značnou variabilitou v obsahu živín a ich využívania na produkciu. Krmivami uspokojujeme nutričné požiadavky zvierat, ktoré vychádzajú predovšetkým z ich fyziologických potrieb. Jednotlivé druhy krmív sa vzájomne odlišujú nutričnými a dietetickými charakteristikami. Najčastejšie krmivá delíme najmä podľa obsahu živín na jadrové a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Žacie stroje, obracače a zhrňovače krmovín

Výroba kvalitných krmovín v poľnohospodárskych podnikoch patrí k činnostiam, ktoré v súčasnosti môže efektívne uľahčovať moderná výkonná technika a jej dobré vzájomné zladenie. Prevažná väčšina chovateľov hospodárskych zvierat v súčasnosti rieši otázku zníženia prevádzkových nákladov. Práve starostlivý výber a dobrá príprava techniky na zber a skladovanie krmovín, ako aj dobrá organizácia uskutočňovaných činností...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa