Archív pre rubriku: Poľnohospodárska technika

Filter

Rozhadzovanie hnojív pri rýchlosti 20 km/h

Vysoké pracovné rýchlosti a väčšie pracovné zábery zohrávajú pri prácach na poli stále dôležitejšiu úlohu. Zmena klímy ovplyvňuje celý svet, poľnohospodárstvo nevynímajúc. Keďže prognózy v tomto smere nie sú práve najpriaznivejšie, s riešeniami, ako vtesnať práce do čoraz kratších aplikačných okien musia prichádzať samotní výrobcovia.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Po stopách jeleňa – Pracovný denník I.

Človek je tvor, ktorý sa poväčšine dokáže poučiť z vlastných chýb, a naopak dokáže uchovávať priazeň ku veciam na základe svojich dobrých skúseností. Aj preto si zväčša vyberáme televízory, chladničky, či autá takej značky, s ktorou sme už mali v minulosti dobrú skúsenosť – produkty tej ktorej značky sa nám nekazili a ich životnosť spĺňala naše...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Poľnohospodárska technika

Autonómny kŕmny voz získal zlatú medailu

Pokiaľ ide o kŕmenie dobytka, francúzski chovatelia majú množstvo riešení prispôsobených ich infraštruktúre, ich technickým a ekonomickým cieľom, založeniu krmiva a samozrejme organizácii. Spomedzi týchto riešení sa niektorí z nich v posledných rokoch rozhodli automatizovať tieto úlohy s cieľom ušetriť čas a nezabúdať na výhody každodennej viacfázovej distribúcie krmiva, ktorá...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

KRONE Smart telematika a Agrirouter

Podrobná analýza údajov o stroji a výmena dát medzi strojmi rôznych výrobcov - tieto funkcie ponúka KRONE Smart telematika spolu s platformou pre zdieľanie dát Agrirouter. Oba tieto nástroje teraz ponúka spoločnosť KRONE na dva roky zdarma ako balíček programov pre správu dát z riadiacich jednotiek telemetrie KRONE SmartConnect. SmartConnect...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Využitie nakladačov s teleskopicky výsuvným ramenom

Špecifické požiadavky na zabezpečenie dopravných a manipulačných operácií v poľnohospodárskom odvetví predurčujú štruktúru používanej dopravnej a manipulačnej techniky. Vo vzťahu k relatívne malým prepravným vzdialenostiam v rámci zabezpečovaných technologických postupov (v priemere okolo 4 km pri vnútropodnikovej doprave) sú aj dopravné cykly pomerne krátke. S cieľom dosiahnutia vysokej dopravnej výkonnosti,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa