Archív pre rubriku: Poľnohospodárska technika

Filter

Zber slamy a vplyv pozberových zvyškov na úrodnosť pôdy

Celoplošné zmeny v systémoch hospodárenia na pôde v ostatných rokoch viedli v živočíšnej výrobe k radikálnemu úbytku stavov hospodárskych zvierat. V nadväznosti na to poklesli plochy viacročných krmovín a plánovité striedanie plodín bolo nahradené pestovaním trhových plodín. V našich chotároch zaujali dominantné postavenie hustosiate obilniny, repka olejka, kukurica siata na...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Deň s technikou SUMO v Palárikove

V sídle spoločnosti Poľno SME, s.r.o. Palárikovo sa dňa 14. júna uskutočnilo podujatie s názvom Deň s technikou SUMO, ktoré usporiadala firma Land Technologies. Tá je importérom techniky značky SUMO na slovenskom trhu. Počas podujatia, ktoré bolo na vysokej úrovni bola prezentovaná technika pre pôdoochranné obrábanie a skúsenosti pracovníkov spoločnosti...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Presné poľnohospodárstvo 4.0 v podaní John Deere

Medzi lídrov v presnom poľnohospodárstve patrí nepochybne i americký gigant John Deere, ktorého predstaviteľom na Slovensku je firma Agroservis, spol. s.r.o. Výhoda vizionárskej spoločnosti John Deere spočíva v tom, že pokrýva takmer všetky oblasti, ktoré môžeme do systémov presného poľnohospodárstva zaradiť. Tie, od výrobcu zelenožltej farby je možné rozdeliť do...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Technologické postupy pri presnom poľnohospodárstve

Súčasné veľkovýrobné postupy pestovania poľnohospodárskych plodín sú dlhodobo overené a uplatňujú sa pri nich tradičné agrotechnické operácie na pozemku ako pôdnom celku. Každý pozemok je však iný a veľmi často sú významné rozdiely aj v rámci jedného pozemku. Z detailného pohľadu majú však pozemky, alebo ich časti rozdielne vlastnosti. Týka...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Štvrťstoročnica podujatia tentoraz v Liptovskom Ondreji

Deň poľa zameraný na krmoviny oslavoval v máji v Liptovskom Ondreji štvrťstoročnicu. I napriek počasiu, ktoré sa opäť zahrávalo s organizátormi nad poľami spoločnosti AGRIA sa na tomto peknom podujatí zúčastnilo množstvo návštevníkov. Aj napriek tomu, že sme nemali možnosť vidieť techniku v zábere sa organizátori postarali o jej predvedenie...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Výstavy

Spoľahlivá značka MEDVED: elektrocentrály, ktoré vydržia

Česká značka MEDVED ponúka širokú ponuku elektrocentrál pre profesionálne i príležitostné použitie a vyrába aj rad špeciálnych strojov, ako sú kardanové elektrocentrály alebo elektrocentrály kombinované so zváračkou. Vďaka vysokým výkonom, kvalitným motorom a rade praktických funkcií sa stáva čím ďalej obľúbenejšie voľbou pri výbere záložného zdroja elektrickej energie.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Poľnohospodárska technika

SPU a AGRION rozšírili svoju spoluprácu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s AGRION - Združením dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, priniesla pre študentov Technickej fakulty SPU projekt s názvom AGRION UNIVERZITA, do ktorého sa mali študenti možnosť zapojiť vôbec po prvý raz. Cieľom tohto projektu bolo priniesť študentom možnosť získať rozsiahlejšie vedomosti z oblasti...

Kategórie: Poľnohospodárska technika