Archív pre rubriku: Nezaradené

Filter

Flexibilné riešenie proti komplexu chorôb

Pohľad na zdravé porasty obilnín poteší nielen oko pestovateľa, ale prináša aj garanciu vysokej úrody a kvalitnej produkcie zrna. V intenzívnejších technológiách pestovania obilnín je nutné zaistiť dostatočnú fungicídnu ochranu, ktorá dokáže spoľahlivo regulovať a eliminovať výskyt chorôb v poraste. Táto ochrana je dôležitá nielen v ročníkoch s intenzívnym tlakom,...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Nezaradené, Rastlinná výroba

Nechytajme zajaca za chvost!

V posledných dňoch rezonovalo v laickej aj v odbornej verejnosti rozhodnutie MPRV SR o povolení voľného odstrelu diviačej zveri v kategórií dospelý diviak a diviačica v termíne od 16. januára 2018 do 30. júna 2018. Týmto rozhodnutím sa tak umožní celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie.

Kategórie: Nezaradené

Presné poľnohospodárstvo zvyšuje efektivitu rastlinnej výroby

Pri precíznom poľnohospodárstve sa zohľadňuje skutočnosť, že pozemok ako celok svojimi hydrofyzikálnymi vlastnosťami, zásobou živín, pôdnou reakciou, zhutnením a pod., predstavuje priestorovo diferencované prostredie. Tejto skutočnosti je treba prispôsobiť spôsob hnojenia, aplikácie osiva a chemických prostriedkov. Zavedenie takéhoto systému vyžaduje rozsiahlu technickú a informačnú podporu súvisiacu so získavaním a...

Kategórie: Nezaradené, Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Štvorkolesový pohon traktorov

Pred polstoročím bol štvorkolesový pohon doménou terénnych automobilov a traktorov so zalamovacím rámom s tzv. kĺbovým riadením a rovnakými rozmermi predných a zadných kolies. V súčasnosti traktory so štvorkolesovým pohonom majú dominantné postavenie, dokonca štvorkolesový pohon sa stal atraktívny aj na osobných automobiloch. V tejto súvislosti bude iste účelné spomenúť,...

Kategórie: Nezaradené, Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Vybrali ste si už vysokú školu?

Výber vysokej školy je dôležitým životným medzníkom stredoškolákov. Čo ponúka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá je so svojím študijným zameraním jediná na Slovensku? Poľnohospodárstvo a vedy o živej prírode sú stále v trende a termíny podania prihlášok sa blížia....

Kategórie: Nezaradené

Európske a ázijské univerzity spoločne

Ochrana zdravia ľudí, zvierat a rastlín v každej fáze procesu výroby potravín je z hľadiska verejného zdravia a hospodárstva jednou z hlavných priorít. S profesorkou Miroslavou Kačániovou sme hovorili o tom, čo prinieslo strategické partnerstvo európskych a ázijských univerzít v oblasti bezpečnosti potravín.

Kategórie: Nezaradené