Archív pre rubriku: Nezaradené

Filter

Nástroje hodnotenia a riadenia rizík

V Bratislave prebieha dvojdňová konferencia „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore.“ Konferenciu organizuje NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospdoárstva a potravinárstva v spolupráci s MPRV SR a OECD pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky....

Kategórie: Nezaradené

Stanovisko Združenia mladých farmárov na Slovensku -ASYF

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF podporilo traktorový protest naprieč Slovenskom, ktorý sa konal minulý týždeň. Myslíme si, že v spoločnosti je veľmi dôležité prejaviť solidaritu voči poškodeným farmárom na východe Slovenska, ako aj v ostatných častiach našej krajiny. Protestnými jazdami sme chceli poukázať aj na dlhodobé neriešenie problémov...

Kategórie: Nezaradené

Flexibilné riešenie proti komplexu chorôb

Pohľad na zdravé porasty obilnín poteší nielen oko pestovateľa, ale prináša aj garanciu vysokej úrody a kvalitnej produkcie zrna. V intenzívnejších technológiách pestovania obilnín je nutné zaistiť dostatočnú fungicídnu ochranu, ktorá dokáže spoľahlivo regulovať a eliminovať výskyt chorôb v poraste. Táto ochrana je dôležitá nielen v ročníkoch s intenzívnym tlakom,...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Nezaradené, Rastlinná výroba

Nechytajme zajaca za chvost!

V posledných dňoch rezonovalo v laickej aj v odbornej verejnosti rozhodnutie MPRV SR o povolení voľného odstrelu diviačej zveri v kategórií dospelý diviak a diviačica v termíne od 16. januára 2018 do 30. júna 2018. Týmto rozhodnutím sa tak umožní celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie.

Kategórie: Nezaradené