Archív pre rubriku: Komerčné prezentácie

Filter
Prejavy alternáriovej škvrnitosti na stonke slnečnice

Nová účinná látka v ochrane slnečnice

Slnečnica je dlhoročne druhou najvýznamnejšou pestovanou olejninou s veľmi dobrými agroklimatickými podmienkami na Slovensku. Pre jej rentabilné pestovanie a ochranu proti škodlivým činiteľom bola používaná široká škála účinných látok a prípravkov. V súčasnosti dochádza nariadením Európskej komisie k znižovaniu používania mnohých starších pesticídnych látok, preto je veľmi dobrou správou registrácia...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Najpredávanejší herbicíd do kukurice

V ostatných rokoch zaznamenávame veľké medziročné rozdiely v priebehu jarného počasia s výrazným negatívnym vplyvom na účinnosť preemergentných herbicídov v kukurici. Každoročne sa snažíme dosiahnuť, aby porasty kukurice boli čisté bez burín, či je suché počasie alebo s dostatočným množstvom zrážok, najlepšie jedinou aplikáciou bez opravných ošetrení. Na dosiahnutie spoľahlivej...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Vľavo ošetrené štandarným fungicídom, vpravo ošetrené prípravkom Osiris® Top.

Fungicídna ochrana obilnín v čase klasenia až kvitnutia

Klas je generatívny orgán, v ktorom sa vyvíjajú zrná. Aj táto časť rastliny býva napadnutá hubovými patogénmi, ktorí znižujú nielen úrodu, ale aj jej kvalitu. K najzávažnejším patria fuzáriá, septorióza plevová, hrzde a taktiež rôzne druhy saprofytických húb. V dnešnej dobe sa môžeme už len vzácne stretnúť s napadnutím sneťami,...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Ukážka účinnosti jednotlivých fungicídov v Želiezovciach

Efektívna ochrana proti fuzariózam zrna

Ponechanie porastu hustosiatych obilnín a kukurice bez účinného ochranného zásahu proti fuzariózam v klase je veľkým rizikom v súčasnosti pri aktuálnych požiadavkách na kvalitu produkcie. Fuzariózy v pozberanej úrode spôsobujú závažné problémy, ktoré sa prejavujú nielen zhoršením technologickej akosti zrna, znížením klíčivosti osív, pekárenskej a sladovníckej kvality, ale aj kontamináciou...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Nový štandard vo fungicídnej ochrane obilnín

Výhody chytrého fungicídu v obilninách

Od uvedenia prvého fungicídu do obilnín s tromi účinnými látkami prešlo dlhé obdobie, počas ktorého sme zaznamenali mnohé zmeny v klimatických podmienkach na Slovensku. Do popredia sa dostávajú agrotechnické zásahy, ktoré sa snažia eliminovať dopady extrémnych výkyvov v počasí. Výhodou je použitie prípravkov a aplikácie s pridanými hodnotami, ktoré dokážu...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Adexar® Plus, ten najlepší fungicíd s vysokou rentabilitou!

Obilniny si vyžadujú nielen dobre zvládnutú problematiku odrodovej skladby, výživy, predplodiny, ale v neposlednom rade aj kvalitnú ochranu proti rozhodujúcim hubovým chorobám, pre dosiahnutie vysokej úrody. Napadnutie porastu hubovou chorobou má výrazný vplyv na redukcii úrodového potenciálu a znižovaní asimilačnej plochy listov. Bez kvalitného fungicídu Vám porast uschne skôr ako...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

3 Ideálny termín pre aplikáciu Cerone

Regulácia obilnín proti poľahnutiu

Regulácia porastov hustosiatych obilnín patrí medzi základné opatrenia intenzívnych technológii pestovania pričom maximalizuje využitie úrodového potenciálu odrôd. Najmä pozemky s väčšou hustotou rastlín a vyššou úrovňou dusíkatého hnojenia vyžadujú veľkú pozornosť z pohľadu regulácie výšky a spevnenia stebla rastlín. V prípade nezvládnutia tohto kroku sa prakticky znehodnotia predošlé i nasledujúce...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba