Archív pre rubriku: Komerčné prezentácie

Filter

Nové technológie pre efektívnejšiu prax

Obsah zimného seminára spoločnosti Syngenta, ktorý sa už tradične uskutočnil v Nitre v posledný novembrový týždeň, bol zameraný na nové technológie, inovácie a riešenia s cieľom eliminovať nepriaznivé vplyvy prostredia na poľnohospodársku činnosť. Poľnohospodárov oprávnene zaujala prezentácia novej generácia odolných hybridov kukurice s technológiou Artesian® a progresívny insekticíd Ampligo® 150...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba