Archív pre rubriku: Komerčné prezentácie

Filter

Buriny v kukurici s nami bez šance

V minulej sezóne sa opäť prejavila rôznorodosť počasie a priebeh jari spôsobil pestovateľom kukurice nemalé problémy kvôli veľmi chladnému a suchému počasiu. Táto kombinácia sa prejavila predovšetkým v nižšej účinnosti niektorých herbicídov s horšími zmáčadlami, ktoré jednoducho neboli dostatočne spoľahlivé v podmienkach, ktoré nastali.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Obr. Účinnosť na hrdzu plevovú

Úspešná ÉRA pokračuje

Prípravok ELATUSTM Era patrí do prémiových a najkvalitnejších fungicídnych technológii pestovania obilnín. Vďaka obsahu dvoch mimoriadne silných komponentov SOLATENOLTM (účinná látka benzovindiflupyr) a prothiokonazol je ideálnym riešením pri ochrane obilnín. Včasnou aplikaciou vo fáze vývinu vlajkového listu zabezpečí nie len dlhodobú ochranu porastu, ale predovšetkým podporí nárast úrody.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Najlepšie poistenie vašich porastov na trhu

Morforegulačný prípravok Moddus je už počas niekoľkých rokov vďaka svojim jedinečným vlastnostiam úplnou špičkou v oblasti regulácie rastlín. Je veľmi šetrný k ošetrovanému porastu, ale účinný v spevňovaní a zosilňovaní stebla. Bez výrazného skracovania zabezpečí perfektnú reguláciu porastu voči poliehaniu, pozitívne ovplyvňuje úrodu a v neposlednom rade podporuje rast koreňov.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Istota do budúcnosti

Množstvo účinných látok má z dôvodu reštrikcií rôzne obmedzenia v používaní, ba dokonca čoraz väčší počet prípravkov dostal červenú a teda má zákaz používania. Tieto zmeny prinášajú nemalé obmedzenia v portfóliu produktov pre ochranu rastlín. Pri každom výbere si teda pestovateľ premyslí, po akom produkte siahne, nakoľko k efektívnosti produktu...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba