Archív pre rubriku: Komerčné prezentácie

Filter

Nadácia Tesco podporila domácich farmárov a slovenské produkty

Podpora, akú potrebovali! Grantový program Nadácie Tesco podporil cez vzdelávací projekt malých, mladých a rodinných farmárov, ale aj drobných výrobcov potravín. Nechýbali praktické kurzy moderných výrobných postupov zameraných na inovácie a zvyšovanie bezpečnosti tradičných farmárskych produktov, ako aj správne nastavenie ich obchodnej a marketingovej stratégie.

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo, Komerčné prezentácie

Nová hala pre PD Mestečko

Haly pre poľnohospodárov

Rozširovanie alebo výstavba nových poľnohospodárskych a chovných objektov ešte v nedávnej minulosti znamenala pre poľnohospodárov a chovateľov finančne aj časovo veľmi náročnú investíciu. Pritom práve ich podnikanie si žiada prispôsobovať priestorové kapacity aktuálnemu vývoju ich hospodárenia. Kvôli úspore nákladov sa preto často museli uchýliť k rekonštrukciám starších, často už schátralých,...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Poľnohospodárska technika

Zdravý štart vegetácie obilnín

S vysokou dávkou znepokojenia sledujeme správy o významnom náraste prenosu škodlivých činiteľov osivom do porastov obilnín. Zavlečenie iných kultúrnych druhov rastlín a problematických burín na svoje pozemky osivom, je žiaľ už bežným problémom. Takáto komplikácia vždy znamená aj nemalú finančnú stratu pri likvidácii „votrelcov“, prípadne pri následnej realizácii komodity. Nanešťastie...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Úrodový skok vďaka genetike

V čase tvorby tohto článku je žatva v južných častiach Slovenska v plnom prúde. Každý deň sa ku mne dostávajú správy o úrodových výsledkoch ozimného jačmeňa Hyvido. Úrody sú rôzne, závislé od pestovateľských podmienok a intenzity pestovania, avšak všetky sú veľmi pozitívne, čo sa týka spokojnosti pestovateľov. ...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba