Archív pre rubriku: Komerčné prezentácie

Filter

Silážne rezačky John Deere

Tak ako sme písali v predchádzajúcom článku, pri výrobe kvalitnej siláže je potrebné bezpodmienečne dodržať technologickú disciplínu, nakoľko ani kvalitné krmivá zberané v správnej senokosnej alebo silážnej zrelosti nie sú zárukou kvalitných konzervovaných krmív. Svoju nezastupiteľnú úlohu tu zohráva aj zberová technika, ktorá sa podstatnou mierou podieľa na kvalitatívnych ale aj...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Poľnohospodárska technika

Ošetrite svoje porasty včas

Metlička obyčajná (Apera spica-venti) je jednou z najzávažnejších trávovitých burín strednej Európy. Vďaka zmenám v spracovaní pôdy a uprednostňovaní bezorebnej technológie, zúženiu osevného postupu a vyššiemu zastúpeniu obilnín v osevnom postupe dochádza k zvýšenému výskytu metličky obyčajnej, a to z hľadiska miery zaburinenia, tak aj rozšírenia.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Prehľad užitočných informácií od spoločnosti ADAMA

Vážení pestovatelia, keďže stále trvá doba, ktorá nepraje osobným stretnutiam, či seminárom, rozhodli sme sa pre vás zorganizovať niekoľko webinárov, zameraných na predstavenie noviniek, odporúčania pre pestovateľov obilnín, cukrovej repy a vinohradníkov. V blízkej dobe pribudnú ďalšie a to pre pestovateľov kukurice, repky či slnečnice. ...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Optimálna výživa ozimín tekutými hnojivami

Pre pestovateľov, ktorí hľadajú riešenie ako dosiahnuť čo najlepšiu úrodu pripravila spoločnosť Interagros, a.s. kvalitnú ponuku profesionálnej výživy. Ideálny pomer dusíka a síry v tekutej podobe hnojív je overenou alternatívou, ktorá je založená nie len na odborných poznatkoch ale hlavne na skúsenostiach z praxe na našich poliach. O tom, prečo by ste mali siahnuť...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Prémiové hybridy kukuríc a slnečníc Enagold

Rastlinná výroba je základným pilierom poľnohospodárskej tradície na Slovensku, ktorá veľmi úzko súvisí s formovaním krajiny aj dnes. Spoločnosť Interagros, je preto vždy dôkladne pripraveným partnerom pre profesionálov. Pomáha svojim klientom pri správnom výbere a kúpe moderných osív poľnohospodárskych plodín a tiež pri ich komoditnej realizácii. Pre pestovateľov je tu už...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba