Archív pre rubriku: Komerčné prezentácie

Filter

Adexar® Plus, ten najlepší fungicíd s vysokou rentabilitou!

Obilniny si vyžadujú nielen dobre zvládnutú problematiku odrodovej skladby, výživy, predplodiny, ale v neposlednom rade aj kvalitnú ochranu proti rozhodujúcim hubovým chorobám, pre dosiahnutie vysokej úrody. Napadnutie porastu hubovou chorobou má výrazný vplyv na redukcii úrodového potenciálu a znižovaní asimilačnej plochy listov. Bez kvalitného fungicídu Vám porast uschne skôr ako...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

3 Ideálny termín pre aplikáciu Cerone

Regulácia obilnín proti poľahnutiu

Regulácia porastov hustosiatych obilnín patrí medzi základné opatrenia intenzívnych technológii pestovania pričom maximalizuje využitie úrodového potenciálu odrôd. Najmä pozemky s väčšou hustotou rastlín a vyššou úrovňou dusíkatého hnojenia vyžadujú veľkú pozornosť z pohľadu regulácie výšky a spevnenia stebla rastlín. V prípade nezvládnutia tohto kroku sa prakticky znehodnotia predošlé i nasledujúce...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Krytonos šešuľový a pod ním vpich po kladení do základu šešule

Choroby a škodcovia kvitnúcej repky a ich riešenie

Medzi najvýznamnejšie choroby repky, ktoré negatívne ovplyvňujú úrodu repky sú biela hniloba, fómová hniloba, alternáriová škvrnitosť a pleseň sivá. V období kvitnutia porastov repky ozimnej, repky jarnej a horčice pri teplote pôdy 15 – 20°C a vzduchu 20 – 25°C sú vytvorené ideálne podmienky pre rozvoj bielej hniloby. Hospodárska závažnosť...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Ochrana repky v čase kvitnutia

Doba, kedy sa hralo len na maximálnu účinnosť prípravku bez ohľadu na jeho ďalšie efekty, či už pozítívne, alebo negatívne, je preč. Dnešné moderné fungicídy majú výrazne potlačené negatívne dopady na enviroment a svojím moderným charakterom zvýrazňujú dodatočné významné účinky, ktoré majú priamy vplyv na redukciu úrody. ...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba