Archív pre rubriku: Komerčné prezentácie

Filter

Jarné riešenie na mieru

Stojíme na začiatku ďalšej poľnohospodárske sezóny. Bude isto plna výziev, ktoré sú často špecifické daným regiónom a oblasťou. Z roka na rok sú lokálne podmienky veľmi rôznorodé až takmer extrémne. Pestovatelia musia riešiť situáciu na každom poli individuálne. Každá lokalita vyžaduje špeciálny prístup a tým aj jedinečné riešenie, ideálne na...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Silážne rezačky John Deere

Tak ako sme písali v predchádzajúcom článku, pri výrobe kvalitnej siláže je potrebné bezpodmienečne dodržať technologickú disciplínu, nakoľko ani kvalitné krmivá zberané v správnej senokosnej alebo silážnej zrelosti nie sú zárukou kvalitných konzervovaných krmív. Svoju nezastupiteľnú úlohu tu zohráva aj zberová technika, ktorá sa podstatnou mierou podieľa na kvalitatívnych ale aj...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Poľnohospodárska technika