Archív pre rubriku: Financie

Filter

Riziká potrebujú riadený systém

Podnikanie v poľnohospodárstve je vystavené rôznym rizikám. Väčšina z nich je ťažko predvídateľných, či už ide o vrtochy počasia, pohyby cien vstupov, energií a v neposlednom rade odbytové ceny. Nástroje riadenia rizík môžu poľnohospodárom pomôcť ľahšie im odolávať. O možnostiach aj skúsenostiach zo zahraničia sme hovorili s Ing. Vierou Tóthovou,...

Kategórie: Financie

Chov ošípaných od vstupu SR do EÚ

Chov ošípaných prešiel v poslednej dekáde viacerými krízovými obdobiami a stále sa nevie spamätať z krízy, ktorá v danom sektore pretrváva s malými výnimkami už od roku 2004. Príčinou daného stavu bola nepripravenosť Slovenska na vstup do EÚ, s čím súvisí absencia výraznejších dotačných stimulov pre rozvoj chovu ošípaných, čo...

Kategórie: Financie