Archív pre rubriku: Európska únia

Filter

Čo nám prinieslo prevzatie SPP?

V týchto dňoch, kedy si pripomíname 10. výročie nášho vstupu do EÚ, si v pamäti vybavujem spomienky na obdobie predvstupových negociácií. Na to, akú hrôzu u zástupcov starých členských krajín budili dosahové štúdie expertných kolektívov, ktoré odhadovali vplyv uplatnenia spoločnej poľnohospodárskej politiky na agrárnu produkciu kandidátskych krajín po vstupe do...

Kategórie: Európska únia

Chyby hľadajme najmä u seba

Vstup do Európskej únie, ktorého desiate výročie si čoskoro pripomenieme, bol nepochybne významným míľnikom na našej ceste do vyspelého sveta. Podporil naše politické a ekonomické smerovania po roku 1989 a súčasne nás ukotvil do prostredia tesnej kooperácie a záväzných režimov správania sa prakticky v každej sfére nášho pôsobenia. ...

Kategórie: Európska únia

Geneticky modifikovaný med si razí cestu na trh

Výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín minulý týždeň v stredu tesnou väčšinou schválil správu britskej poslankyne Julie Girling zo Skupiny európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), ktorá uznáva peľ za prirodzenú zložku medu a nie jeho prísadu. Geneticky modifikovaný peľ bude na obaloch označený iba ak presiahne...

Kategórie: Európska únia

Regióny žiadajú posilniť teritoriálnu dimenziu stratégie rastu

Podľa Výboru regiónov je potrebné pri implementácii stratégie Európa 2020 upevniť jej teritoriálny rozmer. Výbor regiónov, ktorý združuje zástupcov miestnych a regionálnych samospráv, upozornil, že realizáciu stratégie hospodárskeho rastu EÚ – stratégie Európa 2020 – oslabuje zjavne nedostatočné zapojenie samospráv. Súčasný prístup považuje za „územne slepý“. ...

Kategórie: Európska únia