Archív pre rubriku: Európska únia

Filter

Platforma EÚ pre dobré životné podmienky zvierat

Európsky komisár Vytenis Andriukaitis oficiálne otvoril úvodné stretnutie v rámci platformy EÚ pre dobré životné podmienky zvierat (ďalej len „platforma“). V rámci platformy sa zhromažďuje 75 zástupcov zainteresovaných strán, mimovládnych organizácií, vedeckých pracovníkov, členských štátov, krajín EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru), medzinárodných organizácií a EFSA (Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín).

Kategórie: Európska únia

Zelenšie hospodáriť v prospech budúcnosti

Zelená ekonomika je podľa definície Programu pre životné prostredie OSN (UNEP): „Ekonomika, ktorej výsledkom je zlepšenie ľudského blahobytu a zníženie nerovnosti v dlhodobom horizonte, bez ohrozenia budúcich generácií významnými environmentálnymi rizikami a ekologickou nerovnováhou.“

Kategórie: Európska únia

Ryby a rastliny žijú v symbióze

Inovácie, udržateľné hospodárenie, ohľad na životné prostredie, tieto ciele sa skloňujú vo všetkých pádoch. Jedným zo zaujímavých smerov, ktorým sa udržateľné poľnohospodárstvo uberá, je akvapónia. Je to spoločný chov rýb a pestovanie rastlín v recirkulačnom vodnom systéme.

Kategórie: Európska únia

Opeľovanie nie je len opeľovanie

Môže byť opeľovanie v skleníkoch pomocou hmyzu tajnou zbraňou pri zvyšovaní produktivity? Výskum zistil, že použitie hmyzích opeľovačov v skleníkovom hospodárstve môže viesť k zvýšeniu úrod, lepšej kvalite a lepšej skladovateľnosti.

Kategórie: Európska únia