Archív pre rubriku: Ekonomika/Hospodárstvo

Filter

Odkloniť sa od podpory cien

Podľa najnovšej správy OECD by štáty mali pokračovať v odklone poľnohospodárskej politiky od priamej podpory trhových cien poľnohospodárskych produktov smerom k programom, ktoré podporujú udržateľnú produktivitu a zlepšujú odolnosť voči klimatickej zmene a trhovým šokom.

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo

Zelenine svitá na lepšie časy

Dňa 18. apríla 2017 v sa Maduniciach konalo Valné zhromaždenie Zväzu zeleninárov a zemiakárov Slovenska (ZZZS). Vďaka zlúčeniu Zväzu integrovanej produkcie zeleniny a Zeleninárskej únie Slovenska sa tak po dlhom čase podarilo zjednotiť 80 percent pestovateľov a výrobcov zeleniny na Slovensku.

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo

Ako zvládnuť aplikáciu pre GSAA

Pôdohospodárska platobná agentúra („PPA“) upozorňuje žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr ako aj širokú verejnosť, že aplikáciu pre geopriestorovú žiadosť (GSAA) prevádzkuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP).

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo

Pekári potrebujú mladú krv

Minulý týždeň sa v Nitre uskutočnilo verejné Valné zhromaždenie Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Na stretnutie pozvali aj zástupcov iných združení, cechov a aj podnikateľov, ktorí v odbore podnikajú, ale zatiaľ sa do práce pri obhajovaní spoločných záujmov nezapájajú.

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo

Ako sa meria práca v poľnohospodárstve

Pracovná sila je v poľnohospodárstve popri pôde a kapitáli najdôležitejším výrobným faktorom, ktoré spolu generujú ekonomický výsledok podniku. Súčasný pokles podielu práce na vytváraní masy pridanej hodnoty v poľnohospodárstve je objektívnym a dlhodobým trendom, vyplývajúcim okrem iného predovšetkým z inovácií a technologického pokroku.

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo

Mladí farmári sú aktívni

Združenie mladých farmárov na Slovensku zorganizovalo ďalšie stretnutia Klubov mladých farmárov. Prvé sa uskutočnilo 10.-11. februára vo Veľkom Mederi a druhé ide za mladými na východ republiky – mladí farmári sa stretnú 24.-25. februára v Drienici.

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo