Archív pre rubriku: Ekonomika/Hospodárstvo

Filter

Potravinová sebestačnosť – základný pilier rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva

V ostatnom období sa častejšie hovorí o potravinovej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti. Pribúdajú nielen názory, ktoré sa rôznia, ale aj štúdie, ktoré majú istú vypovedaciu hodnotu, avšak chýba im viacero kontextov, bez ktorých vyznievajú pomerne zjednodušene, čím sú nekomplexné. ...

Kategórie: Chovateľ, Ekonomika/Hospodárstvo, Živočíšna výroba

Rastlinné komodity sú úspešné

Poľnohospodársko – ekonomická konferencia Senec Roľnícke noviny a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva zrealizovali 22. marca v Senci Poľnohospodársko – ekonomickú konferenciu na tému Situácia a perspektívy na trhu vybraných agropotravinárskych komodít v Slovenskej republike. ...

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo

„Smart“ budúcnosť vidieka

Máme inteligentné (smart) telefóny, domáce technológie, inteligentné sú už aj niektoré mestá. Budeme mať aj inteligentné dediny? Na konferencii o budúcnosti rozvoja európskeho vidieka v septembri 2016 v írskom Corku zaradili vytváranie „múdrych dedín“ medzi priority, ktorým by sa EÚ mala v budúcnosti venovať. ...

Kategórie: Ekonomika/Hospodárstvo, Rozvoj vidieka