Archív pre rubriku: Chovateľ

Filter

Genetická variabilita výskytu kančieho pachu

Pozornosť šľachtiteľov ošípaných sa dnes venuje aj ukazovateľom, ktoré súvisia s kvalitou bravčového mäsa z hľadiska senzorických vlastností. Na Českej zemědělskej univerzite v Prahe (ČZU) bola testovaná variabilita vybraných SNP (single nucleotide polymorphism - jednonukleotidový polymorfizmus) súvisiacich s výskytom kančieho pachu pri 7 genotypoch ošípaných. ...

Kategórie: Chovateľ, Téma týždňa, Živočíšna výroba

Podarí sa zachrániť chov oviec a kôz na Slovensku pred záhubou?

V čase nástupu pandémie koronavírusu sme mali od našich chovateľov nespočetné množstvo negatívnych informácií a sťažností na prudký pokles záujmu spotrebiteľov o ich výrobky. Naši chovatelia, ktorí dlhé roky budovali svoje odbytové miesta, finalizovali produkciu a predávali stálemu okruhu zákazníkov, zrazu ostali bez odbytu.

Kategórie: Chovateľ, Téma týždňa, Živočíšna výroba