Archív pre rubriku: Chovateľ

Filter

Potravinová sebestačnosť – základný pilier rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva

V ostatnom období sa častejšie hovorí o potravinovej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti. Pribúdajú nielen názory, ktoré sa rôznia, ale aj štúdie, ktoré majú istú vypovedaciu hodnotu, avšak chýba im viacero kontextov, bez ktorých vyznievajú pomerne zjednodušene, čím sú nekomplexné. ...

Kategórie: Chovateľ, Ekonomika/Hospodárstvo, Živočíšna výroba