Archív pre rubriku: Celoslovenské dni poľa

Filter

NPPC – VÚRV Piešťany s odrodami pšenice a maku

Spoluorganizátorom Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou je tradične Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) so sídlom v Lužiankach. Na 6. ročníku podujatia predstavili kolekciu odrôd maku siateho, pšenice letnej, pšenice pološpaldovej a nové perspektívne odrody pšenice špaldovej a dvojzrnnej.

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba