Archív pre rubriku: Celoslovenské dni poľa

Filter

Ponuka repiek s komplexnými vlastnosťami

V centre expozície spoločnosti Bayer na Celoslovenských dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou boli hybridy repky značky Dekalb. Sú výsledkom cieleného šľachtenia zameraného nielen na zvýšenie odolnosti proti pukaniu šešúľ, ale aj na geneticky podmienenú odolnosť proti fómovej hnilobe (Rlm 7). Taktiež na vyššiu odolnosť vybraných hybridov proti nádorovitosti kapustovitých...

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

S ponukou odrôd pšenice a jačmeňa

Celoslovenských dní poľa sa pravidelne zúčastňuje spoločnosť Agrotrade group spol. s r. o Rožňava zameraná na distribúciu a servis strojov, technológií a pesticídov zastrešujúcich poľnohospodárstvo, lesníctvo a komunálnu oblasť. Taktiež na výrobu, predaj a distribúciu slovenských farmárskych výrobkov v rámci krátkeho potravinárskeho reťazca FARMFOODS. Na 9. ročníku výstavy v rámci...

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

Na Celoslovenských dňoch poľa v premiére

Celoslovenských dní poľa sa po prvýkrát zúčastnila spoločnosť Axereal Slovakia. V premiére na 9. ročníku výstavy v Dvoroch nad Žitavou predstavila odrody vo viacerých plodinách ako je kukurica, sója, pšenica ozimná, sladovnícky jačmeň a hrach. Víziou spoločnosti je zvýšiť a trvalo udržiavať poľnohospodársku výrobu s prispením ku kvalite potravinárskych produktov.

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

„Správny výber odrody – úspech na poli“

S ponukou odrôd pšenice ozimnej, jačmeňa, tritikale, ovsa a sóje sa na deviatom ročníku Celoslovenských dní poľa predstavila spoločnosť GabonaKutató. Cieľom šľachtenia tejto renomovanej maďarskej šľachtiteľskej spoločnosti je v prvom rade vysoká kvalita produkcie v kombinácii s výkonnosťou odrôd s čo najlepšími agronomickými vlastnosťami pre maximalizáciu zisku z ich pestovania.

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba