Archív pre rubriku: Celoslovenské dni poľa

Filter

NPPC – VÚRV Piešťany na CDP 2020 s rozsiahlou expozíciou

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch (ďalej NPPC – VÚRV) na 9. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou v rámci svojej expozície predstavil odrody hustosiatych obilnín a maku siateho, taktiež medzinárodné a národné projekty a výskumné úlohy ako aj projekty cezhraničnej spolupráce,...

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

Široká ponuka krmovín, tráv, ďatelinovín a medziplodín

Česká spoločnosť SEED SERVICE s.r.o. na 9. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou predstavila širokú ponuku odrôd a zmesí tráv, ďatelinovín, obilnín pre kŕmene využitie ako je ovos, raž a pohánka, ďalej strukovín a olejnín, taktiež silážne a zrnové ciroky, rôzne druhy medziplodín, zmesi pre „Greening“, atď.

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba