Genetická variabilita výskytu kančieho pachu

Pozornosť šľachtiteľov ošípaných sa dnes venuje aj ukazovateľom, ktoré súvisia s kvalitou bravčového mäsa z hľadiska senzorických vlastností. Na Českej zemědělskej univerzite v Prahe (ČZU) bola testovaná variabilita vybraných SNP (single nucleotide polymorphism - jednonukleotidový polymorfizmus) súvisiacich s výskytom kančieho pachu pri 7 genotypoch ošípaných.

Chov ošípaných a produkcia bravčového mäsa má v živočíšnej výrobe svoje nezastupiteľné miesto. S nárastom počtu ľudí bude stúpať i celosvetový dopyt po mäse, preto rýchle rastúce druhy zvierat s výbornou konverziou živín – ako sú ošípané – pravdepodobne budú predstavovať významný podiel na raste v odvetví produkcie potravín.
V Českej republike je v súčasnosti približne 1 580 900 ošípaných (čsú údaj za 1. štvrťrok 2020) a spotreba bravčového mäsa činí 43,2 kg na osobu. Hoci sa v ČR spotreba bravčového mäsa výrazne nemení, celková spotreba bravčového mäsa vo svete mierne rastie a patrí medzi najviac konzumované mäsá. Ošípané tak tvoria viac než 40 % svetovej produkcie mäsa.
Kultúrne plemená ošípaných boli a sú veľmi dobre prispôsobené najrôznejším klimatickým a technologickým podmienkam. Komerčné chovy dosahujú vysokú úroveň produkcie, najmä vďaka úplnej uniformite genetického materiálu a plnením ich požiadaviek na živiny a ustajnenie. Genetické pozadie plemien má významný vplyv na variabilitu väčšiny znakov spojených s kvalitou mäsa. Tým priamo ovplyvňuje úroveň úžitkových vlastností a ekonomiku chovu.
Selekcia hospodárskych zvierat nebola považovaná za príčinu výraznej zmeny frekvencií alel v jednotlivých úsekoch génu, keďže kvantitatívne znaky sú určené veľkým množstvom génov malého účinku. Nič menej, pokusy, ktoré sa zaoberali genetickou variabilitou v genóme hospodárskych zvierat, výrazne spochybnili tieto závery.
Preukázali existenciu úsekov – lokusov spojených s kvantitatívnymi znakmi, ktorých genetické zastúpenie bolo po selekcii rozdielne. Tieto gény boli nazvané lokusy kvantitatívnych znakov (QTL) a sú patrične dôležité pre chov.

Celý článok je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 43.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *