Fotosúťaž: Október 2021

Nová fotografia
 1. Súťažiť môže každý čitateľ Roľníckych novín a návštevník našej webovej stránky www.rno.sk.
 2. Súťažiaci umiestňujú fotografie priamo do rubriky Fotosúťaž na internetovej stránke www.rno.sk
 3. Je dôležité, aby súťažiaci vyplnili všetky požadované údaje, lebo inak fotografie nebudú zaradené do súťaže. Predovšetkým treba uviesť celé meno a priezvisko súťažiaceho. Na to, aby sme mohli víťazovi Fotografie mesiaca zaslať odmenu, je potrebné, aby súťažiaci uviedli aj ich poštovú adresu.
 4. Počet fotografií, prihlásených do súťaže od jedného autora, nie je obmedzený. Duplicitné snímky budú vymazané.
 5. Do fotosúťaže prihlasujte len hodnotné fotografie.
 6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neuverejniť nevhodné fotografie alebo fotografie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom SR.
 7. Zaslaním fotografie súťažiaci deklaruje, že je autorom predmetnej fotografie a že k nej vlastní autorské práva, ktoré Vydavateľstvu Profi Press, s. r.o., udeľuje výhradne pre účely tejto fotosúťaže.
 8. Účastníci súťaže a víťazi súhlasia s tým, že vybrané fotografie môžu byť vystavené pri dodržaní zásad, ktoré sa vzťahujú na autorské práva.
 9. Fotografie budú hodnotiť návštevníci internetovej stránky www.rno.sk ako aj odborní redaktori Roľníckych novín.
 10. Najlepšie hodnotené fotografie v jednotlivých rubrikách budú pravidelne uverejňované v týždenníku Roľnícke noviny.
 11. Súťaž vyhlasujeme pre tieto kategórie:
  • Rastlinná výroba
  • Živočíšna výroba
  • Poľnohospodárska technika
  • Život na vidieku
 12. Z fotografií, ktoré v jednotlivých kategóriách v danom mesiaci získajú najviac hlasov, vyberú odborní redaktori Roľníckych novín Fotografiu mesiaca. Jej autorku či autora odmeníme knižnou publikáciou z produkcie Vydavateľstva Profi Press, s.r.o. Knižnú publikáciu zašleme na poštovú adresu.
Súbory cookie používame k tomu, aby sme Vám uľahčili a spríjemnili používanie našich webových stránok. Používaním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s umiestnením súborov cookie vo Vašom zariadení. Ďalšie informácie