Ekologické poľnohospodárstvo v roku 2014

V súčasnosti na Slovensku pre ekologické poľnohospodárstvo platí zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Okrem spomínaného zákona platia u nás dve nariadenia EÚ, a to Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa ruší Nariadenie (EHS) č. 2092/91 v znení neskorších predpisov a Nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v znení neskorších predpisov.

Tieto tri právne predpisy sú základom pre každého, kto sa chce vážne zaoberať aktívnym ekologickým poľnohospodárstvom. Okrem samotných aktívnych ekologických poľnohospodárov by mal vyššie spomínané právne predpisy ovládať aj ten, kto sa ekologickým poľnohospodárstvom zaoberá pasívne. Ide hlavne o majiteľov pozemkov, s ktorými ekologický poľnohospodár susedí, aby mu títo susedia svojou neinformovanosťou a neznalosťou nenarobili zbytočné problémy. Všetky tri právne predpisy možno nájsť na www.uksup.sk pod Odborom životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, sekcia Legislatíva.

Aktuálne informácie si môžete prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 25.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *