Pozemkový fond by mal v roku 2021 vykázať prebytok 6,82 mil. eur

Slovenský pozemkový fond (SPF) by v roku 2021 mal skončiť hospodárenie s prebytkom na úrovni 6,82 milióna eur, v roku 2022 v hodnote 5,12 milióna eur a v roku 2023 vo výške 4,53 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu fondu, ktorý na svojom zasadnutí schválila vláda.

BRATISLAVA. „Nedaňové príjmy v roku 2021 v štruktúre podľa rozpočtovej ekonomickej klasifikácie sú rozpočtované v celkovom objeme 26,14 milióna eur, čo je pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 o 1,08 milióna eur, indexom 96,0,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.
Výdavková časť navrhovaného rozpočtu fondu na rok 2021 je rozpočtovaná vo výške 19,32 milióna eur, čo je zníženie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 indexom 91,1 a predstavuje zníženie o 1,88 milióna eur.
SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.

/tasr/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *