Dojnice 2017

Vážení čitatelia, v odbornej prílohe DOJNICE vám prinášame prierez aktuálnych informácií z oblasti ekonomiky, kontroly mliekovej úžitkovosti, výživy, dojenia i zdravia dojníc. Čo všetko nájdete v tohtoročnej špeciálnej prílohe, o tom sa viac dozviete z nasledujúcich riadkov.

Mliečna kríza ustúpila. Došlo k stabilizácii nákupných cien mlieka, a štatistické ukazovatele dokonca naznačujú, že po výraznom poklese počtu dojníc na Slovensku sa ich stavy ustálili. O tom, akej pomoci od štátu sa naši producenti mlieka na prekonanie mimoriadne náročného obdobia na trhu s mliekom dočkali, a tiež o tom, aké potrebné opatrenia na podporu chovu dojníc pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa dočítate v článku Sektor mlieka na Slovensku.

Ako sa vývoj stavov dojníc prejavil v kontrole mliekovej úžitkovosti, aký význam majú analýzy vzoriek mlieka, a tiež o novej službe pre chovateľov, spojenej s identifikáciou subklinickej ketózy kráv a energetického stavu metabolizmu dojníc v stáde, ktorú ponúkajú Plemenárske služby SR, š. p., informuje príspevok Kontrola úžitkovosti na Slovensku – cenné informácie pre chovateľa.

Efektivita využitia živín je na mliečnych farmách považovaná za závažný faktor, ovplyvňujúci ziskovosť. Článok Manažment výroby mlieka: kvalita krmiva je základ, vás zasvätí do problematiky manažmentu krmív a ich stráviteľnosti u prežúvavcov.

Vysoká nutričná hodnota a hygienická kvalita krmív je základným predpokladom dobrého zdravotného stavu a vysokej úžitkovosti hovädzieho dobytka. Potenciálnym nebezpečenstvom je však kontaminácia krmív plesňami a mykotoxínmi, ktoré majú široké spektrum účinnosti a sú mimoriadne stabilné, o čom sa viac dozviete v príspevku Nebezpečné mykotoxíny v silážach.

Priebeh tohoročného počasia spôsobil, že výnosy kukurice na siláž boli v rámci jednotlivých výrobných oblastí veľmi variabilné. Keď premýšľate nad tým, ktoré hybridy treba vybrať pre nasledujúcu sezónu, možno vám pomôžu zásady, ktoré platia pre výber silážnych hybridov a sú zhrnuté v článku Selekcia hybridov kukurice na siláž.

Cieľom príspevku Správny postup pri ukončovaní dojenia výrazne zníži riziko dojenia naprázdno je poskytnúť odbornej verejnosti prehľad doterajších poznatkov výskumu a praktických skúseností, zameraných na elimináciu dojenia naprázdno a vhodného nastavenia automatického stiahnutia dojacej súpravy, ktoré by mohli byť nápomocné pri optimalizácii a efektivite strojového dojenia v podmienkach prvovýroby.

Finančné straty, spôsobené ochoreniami paznechtov dojníc, sú po stratách z mastitíd a z reprodukčných porúch čo do veľkosti na treťom mieste. Krívajúce kravy sú náchylnejšie na metabolické ochorenia a na mastitídy, a častejšie vykazujú zhoršené reprodukčné parametre, o čom informuje štúdia Zdravie paznechtov má významnú úlohu pri prevencii chorôb dojníc.

V článku Prísevy v trávnych  porastoch v pasienkovom chove dojníc sa dočítate o tom, ako môže prísev kultúrnych druhov tráv a ďatelinovín do pôvodných porastov perspektívnym spôsobom zvýšiť ich produkciu a kvalitu.

Neustále rastúce vstupné ceny nútia poľnohospodárov k úsporám. Tie možno na jednej strane dosiahnuť vysokou výkonnosťou strojov a na strane druhej zvyšovaním kvality krmovín pri zbere a najmä potom pri ich uskladnení až do skŕmenia, o čom sa píše v príspevku Snaha o maximálne využitie biomasy a uchovanie živín zo zberaných plodín.

 

Prajem vám príjemné a najmä užitočné čítanie.

 

PATRÍCIA DOLEŠOVÁ

2017-07-dojnice-web

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *