Chovatelia ošípaných v ČR musia do konca roka oplotiť chovy

Štátna veterinárna správa ČR upozornila chovateľov ošípaných v Českej republike na sprísnenie legislatívy, ktorá upravila pravidlá pre oplotenie ich chovov.

Na základe novely príslušnej vyhlášky musia byť najneskôr do konca tohto roku všetky stavby určené na chov ošípaných i pomocné stavby v rámci jedného areálu, kde chovatelia skladujú krmivo a stelivo pre prasatá, chránené trvalým oplotením.
Vonkajšie výbehy musia byť zabezpečené najmenej dvojitým plotom (bariérou). Zvýšenie zabezpečenia chovov má znížiť riziko zavlečenia nákaz do chovu, najmä s ohľadom na šírenie afrického moru ošípaných (AMO) v chovoch.
Povinnosť zabezpečiť svoje chovy vyplýva chovateľom zo súčasnej legislatívy. Až doposiaľ však bola definovaná voľnejšie a povinnosť zriadiť oplotenie ukladala vyslovene „iba“ pri nových stavbách a pri zmenách existujúcich stavieb.
„Aktuálna novela definíciu spresňuje a sprísňuje. Vonkajšie výbehy sú z hľadiska možného kontaktu s divými ošípanými najrizikovejšie, preto budú musieť byť chránené aspoň dvoma plotmi, respektíve dvoma bariérami,“ uviedol Zbyněk Semerád, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy (SVS).
Chovateľské organizácie boli o nadchádzajúcej zmene legislatívy v dostatočnom predstihu informované. Pri tejto príležitosti, kedy sa zhoršuje nákazová situácia s ohľadom na šíriaci sa AMO v susedných krajinách, SVS pripomína všetkým tuzemským chovateľom ošípaných povinnosť evidovať všetky chovy. Táto povinnosť zaregistrovať chov v Českomoravskej spoločnosti chovateľov platí od decembra 2018. Do tejto doby sa na chovy iba s jedným prasaťom vzťahovala výnimka zo zákona a evidované byť nemuseli.
Zrušenie výnimky si vyžiadala zmena európskej legislatívy a už takmer dva roky platí povinnosť evidovať všetky chovy ošípaných tak, ako aj na Slovensku. Hlavným dôvodom zmeny bolo, aby dozorné orgány mali prehľad o všetkých chovoch prasiat, včítane najmenších záhumienkových chovov a mohli ich v prípade potreby kontrolovať a v prípade zmeny nákazovej situácie prijímať opatrenia. Táto nedávna zmena predpisov súvisí s rastúcou hrozbou AMO.
Výnimku, kedy nie je povinné chov registrovať, predstavuje iba dočasné premiestnenie ošípanej, kedy doba jeho ustajnenia u nového chovateľa nepresiahne sedem dní. Ide najmä o prípady, kedy si dotyčný zakúpi už vykŕmené prasa za účelom prevedenia domácej porážky – „zabíjačky“ a do svojho hospodárstva ju od pôvodného chovateľa presunie len na niekoľko dní pred porážkou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *