Chov ošípaných sa nachádza na samom dne

Chov ošípaných na Slovensku sa v súčasnej dobe nachádza na samom dne. Stavy ošípaných v porovnaní s predvstupovým obdobím do Európskej únie sa výrazne znížili, a ešte horšie to vyznieva s porovnaním so stavmi ošípaných pred 30 rokmi.

Keď si spomenieme na nedávnu minulosť, kedy sa v každom okrese chovali tisíce ošípaných, dnes máme okresy, v ktorých sa chovajú len desiatky ošípaných. S týmto problémom zápasíme od tzv. nežnej revolúcie až po súčasnosť. Keď sme v nedávnej minulosti na Slovensku chovali 2,5 miliónov ošípaných, dnes sa stavy pohybujú do 550-tisíc. Je to málo cez 20 percent zo stavu pred vstupom do EÚ.

Súčasná situácia nie je naklonená chovateľom ošípaných, keď zápasíme a boríme sa s viacerými problémami. Momentálne najväčším problémom a strašiakom je africký mor ošípaných (AMO).
Prvý výskyt AMO na našom území bol zaznamenaný u súkromného chovateľa 25. júla 2019 v obci Strážne, v okrese Trebišov. V danej obci sa podľa nariadenia ŠVPS SR z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy utratili všetky ošípané,. Nepomohlo to, a AMO sa šíril ďalej.
Výskyt AMO bol zaznamenaný predovšetkým v pohraničnej oblasti s Maďarskom. Z rokovania expertnej skupiny pre AMO boli vydané opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy a bolo vydané odporúčanie zákazu chovu ošípaných v zamorenej oblasti. Najviac bol postihnutý podnik Slamoz v okrese Trebišov, kde bolo utratených 221 ošípaných.
Čo sa týka diviačej populácie, situácia je ešte horšia, a to z dôvodu, že pohyb tejto zveri je nekontrolovateľný a v priebehu krátkeho času sa môže diviak presunúť aj o niekoľko kilometrov, resp. desiatky kilometrov na iné miesta. Záhadným spôsobom bolo nájdené uhynuté diviača v Čermeli, neďaleko Košíc. Takže situácia vo výskyte AMO na Slovensku nie je priaznivá a AMO sa šíri naďalej. Na základe výskytu AMO môžeme konštatovať, že sa môže vyskytnúť na hociktorom mieste pozdĺž hraníc s Maďarskom a jeho výskyt je nepredvídateľný.
Chovatelia ošípaných v blízkosti hraníc s Maďarskom boli zvyknutí nakupovať odstavčatá z Maďarska, kde bol veľký výskyt AMO u diviačej populácie.

Viac sa dočítate v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 43.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *