Archív autora: Vladimír Vojtka

Filter

Komplexné riešenia vrátane strojového zázemia

Poľnohospodárska technika John Deere sa zakaždým teší veľkej obľube zo strany návštevníkov, čo bolo zrejmé aj pri pohľade na neutíchajúci záujem o expozíciu na veľtrhu Techago v Brne. Okrem množstva vystavenej techniky, počnúc traktormi všetkých výkonových kategórií, cez rezačky, ťahanú a samohybnú postrekovú techniku, až po kombajny, sa pozornosť venovala...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Zber a doprava krmovín

Pri zabezpečovaní poľných prác sa často vyžaduje zapojenie viacerých strojov, pričom dochádza k vytváraniu tzv. strojových liniek. Ide predovšetkým o práce spojené so zberom krmovín, obilnín, zemiakov, cukrovej repy, a pod. Stroje zaradené do strojovej linky musia na seba nadväzovať svojou funkciou a hlavne svojou výkonnosťou. Nasadenie jednotlivých strojov pracujúcich...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

V čele expozície s výročným modelom

Poľnohospodárska technika JCB, to sú v prvom rade stroje určené na manipuláciu s materiálom a samozrejme traktory Fastrac, známe svojim unikátnym systémom odpruženia. Dve veľké kategórie strojov, kde je na výber niekoľko možností ako riešiť či už problém manipulácie v poľnohospodárstve alebo vhodný ťahový prostriedok na poli. Veľtrh Techagro v...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Deň poľa jarných prác

5. apríla 2018 sa pri obci Stretávka uskutočnil Deň poľa jarných prác, zorganizovaný združením AGRION v spolupráci s domácim podnikom Agrotechna Michalovce. Podujatia sa zúčastnili poľnohospodári s blízkeho aj širokého okolia , pričom techniku prinieslo osemnásť vystavovateľov. Celkom bolo vystavených viac ako sedemdesiat súprav techniky, z ktorých sa väčšina predviedla...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

V širokom sortimente si každý nájde to svoje

Manipulačná technika využívaná v poľnohospodárstve prichádza do kontaktu s pomerne rozsiahlym súborom materiálov, kde rôzna objemová hmotnosť, prípadne odlišné správanie sa materiálu pri manipulácii nie je ničím výnimočným. Aj preto sú na manipulačnú techniku kladené náročné požiadavky, ktoré musí spĺňať. Medzi obľúbené zariadenia tohto typu možno zaradiť teleskopické manipulátory, využívané...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Chemická ochrana rastlín pri pestovaní plodín

Ochrana rastlín proti škodlivým činiteľom je dôležitou súčasťou každej pestovateľskej technológie poľnohospodárskej plodiny. Medzi najrozšírenejšie a najúčinnejšie spôsoby ochrany rastlín patrí používanie chemických prípravkov. Výhodou chemických zásahov je, že v krátkom čase môžeme modernými strojmi ošetriť veľké plochy. Možno tak vykonať proti škodlivému činiteľovi potrebné zákroky včas a často len...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa