Archív autora: Viera Uvírová

Filter

Postoj spoločnosti k pôde

V prvej polovici minulého storočia bolo Slovensko vnímané ako prevažne poľnohospodárska krajina. Po druhej svetovej vojne rozvojom priemyslu, sa Slovensko stáva vyspelou priemyselno-poľnohospodárskou krajinou. V súčasnosti u nás prevažuje priemysel, ktorý je vo väčšej miere v rukách zahraničných investorov.

Kategórie: Rastlinná výroba

Hrdze na obilninách, mora gama na repe

Ešte nie je neskoro zasiahnuť proti hrdziam na pšenici tam, kde ste to neurobili doteraz. Náchylné odrody sú aj v tomto roku napadnuté hrdzou plevovou, ktorá spôsobila v roku 2014 epidémiu. Zistilo sa, že nová rasa Warrior je oveľa agresívnejšia a tolerantnejšia k vysokým teplotám, čo spôsobuje jej šírenie v...

Kategórie: Rastlinná výroba

Výskyt strapiek na ozimných obilninách

Nedávno skončené suché obdobie vytvorilo podmienky pre množenie škodcu klasov obilnín – strapky (Thysanoptera). Je to veľmi drobný hmyz 1 – 3 mm, majú bodavo-cicavé ústrojenstvo, pomocou ktorého vyciciavajú aj najmladšie časti klasov následkom čoho dochádza aj k znižovaniu HTZ.

Kategórie: Rastlinná výroba

Výskyt plesní na zemiakoch, rajčiakoch a cibuli

Podľa špeciálnej signalizácie ÚKSÚP-u, na základe merania zrážok na vybraných lokalitách Slovenska, v poslednom májovom týždni došlo k splneniu predpokladov pre hospodársky významný výskyt plesne zemiakovej pre skoré a poloskoré zemiaky. Je vhodné vykonať prvé preventívne ošetrenie porastov. Podľa priebehu počasia môžeme rátať s ošetrovaním aj na neskorých odrodách v...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň nezvyčajných stretnutí

Pod takýmto názvom zorganizovala spoločnosť Sumi Agro Czech v spolupráci NPPC-VÚRV Piešťany stretnutie poľnohospodárov, tentoraz v Borovciach dňa 20. mája 2015, kde prezentovala najmä hybridné odrody repky, herbicídne a fungicídne pokusy v porastoch hustosiatych obilnín v spolupráci so Selekt, Výskumný a šľachtiteľský ústav, a. s. Bučany.

Kategórie: Rastlinná výroba

Stav porastov slnečnice ročnej a kukurice siatej na zrno

Prvý jarný mesiac marec roku 2015 bol, podľa SHMÚ, na Slovensku teplým mesiacom. Odchýlka od dlhodobého priemeru predstavovala za Slovensko 1,6 °C. Najteplejšími oblasťami boli juhozápadné a východné Slovensko. Z pohľadu vlahových pomerov bol tento mesiac v priemere za celú SR normálnym mesiacom. Zaznamenali sme ale významnejšie rozdiely medzi jednotlivými...

Kategórie: Rastlinná výroba

Obavy z novej bakteriózy na zemiakoch

Na Slovensku pravidelne monitorujeme škodlivé organizmy, ktoré sa na našom území a v regióne EPPO (Európska organizácia ochrany rastlín) nevyskytujú, alebo bol zaznamenaný ich prienik z neeurópskych krajín a majú potenciál sa za priaznivých okolností rozšíriť aj u nás. Zemiaky sú plodina, ktorá je napádaná množstvom vírusov, hubových ochorení, bakterióz,...

Kategórie: Rastlinná výroba

Ovocinárstvo na Slovensku

Slovenské ovocinárstvo je v posledných rokoch v pozornosti širokej verejnosti. Sotva si predstavíme jedálny lístok bez ovocia. Ovocinárstvo je súčasťou poľnohospodárstva so všetkým, čo k tomu patrí. Má aj silné aj slabé stránky. Špeciálne plodiny sú náročné na ľudskú prácu. Ovocinárstvo zamestnáva v priemere 1 pracovníka na 1 ha produkčnej...

Kategórie: Rastlinná výroba

Príprava Celoslovenských dní poľa je vo finále

V dňoch 2. a 3. júna 2015 sa uskutoční už štvrtý ročník Celoslovenských dní poľa, ktoré sú najväčšou odbornou poľnohospodárskou výstavou na Slovensku. Obsahovo budú zamerané na najmodernejšie prvky poľnohospodárskej výroby vo všetkých jej oblastiach a to na plodiny a ich odrody, výživu a ochranu rastlín, presnú sejbu, hospodárske zvieratá...

Kategórie: Rastlinná výroba