Archív autora: Viera Uvírová

Filter

V komplexnej ochrane s novým štandardom morenia osiva

„Nové účinné látky využívané na ochranu osiva majú širšie spektrum účinku, pričom pokrokové moridlá dokážu udržať zdravý porast aj v skorých rastových fázach. Ďalšou vlastnosťou moderných účinných látok sú fyziologické efekty, ktoré sa prejavujú vo zvýšenej tvorbe biomasy, mohutnejšieho koreňového systému, v dĺžke koreňov, vyššou odolnosťou proti patogénom, atď.“

Kategórie: Rastlinná výroba

Nový inovatívny fungicíd v ochrane obilnín

„Patogénne huby sú jednou z veľkých výziev, ktoré je potrebné riešiť. Cieľom komplexne založeného manažmentu ochrany plodín je účinne čeliť chorobám, ale aj škodcom a burinám,“ povedal v úvode Ing. Stanislav Malík z technického oddelenia spoločnosti BASF, počas odbornej konferencie koncom januára 2020 v Nitre.

Kategórie: Rastlinná výroba

Moderné technológie pre úspech na poli

Odborné konferencie spoločnosti BASF patria k najsledovanejším podujatiam v rámci ktorých každoročne predstavujú nové technológie a inovatívne prístupy v ochrane rastlín, tak potrebných v meniacich sa podmienkach prostredia, v kontexte enviromentálnych zmien, resp. cieľov novej SPP. V centre pozornosti boli tentoraz nové prípravky v segmente fungicídov a moridiel, taktiež ponuka...

Kategórie: Rastlinná výroba

Pôda na jar a sejba kukurice siatej na zrno

Rok 2019 potvrdil skúsenosti poľnohospodárov z posledných rokov, že nastávajú zmeny v klimatických podmienkach, najmä v nerovnomernom rozložení zrážok počas vegetácie i teplotných pomerov. Preto by malo byť našou snahou uplatňovanie optimálnych technologických postupov pre zadržanie vlahy v pôdnom profile. Následné efektívne zabezpečenie hospodárenia so zadržanou vlahou bude kľúčom k...

Kategórie: Rastlinná výroba

Regenerácia a regulácia repky ozimnej

Repky vchádzali do zimy pekné, zelené, teraz sú porasty fialové a bude potrebné ich nielen vyživiť ale aj stimulovať. Stimulácia repky začína jej predlžovacím rastom. Počasie je v tomto období nestabilné, teploty kolíšu, preto treba posudzovať každý porast jednotlivo a prispôsobiť sa vývoju repky a počasiu.

Kategórie: Rastlinná výroba

Komplexne v ochrane obilnín

"V obilninách máme tri základné skupiny problémov, ktoré pestovateľ musí vyriešiť. Prvým je skorý výskyt chorôb - v prípade pšenice na začiatku steblovania, kedy sa objavujú najmä choroby päty stebla, múčnatka a helmintosporióza. Druhým problémom, ktorý je zásadný v ochrane obilnín - je ochrana zástavového listu a taktiež klasu. Tretím...

Kategórie: Rastlinná výroba

Nový biofungicíd a baktericíd so širokou registráciou

Počas odbornej konferencie spoločnosti Bayer, ktorá sa uskutočnila v druhej polovici januára v Nitre, predstavili veľmi zaujímavú novinku so širokou registráciou proti hospodársky závažným chorobám poľných plodín, viniča, zeleniny a ovocných rastlín, navyše na prírodnej báze. Jej predstavenia sa zhostil zástupca spoločnosti z Českej republiky Mgr. Zdeněk Vošlajer.

Kategórie: Rastlinná výroba

Novinky v morení osív poľných plodín

„Vzhľadom na reštrikčnú politiku EÚ boli zakázané viaceré účinné látky, čo má vplyv na portfólio prípravkov pre ochranu rastlín. Spoločnosť Bayer bola pripravená na túto situáciu, pretože nechceme dopustiť, aby pestovatelia nemali k dispozícii adekvátne riešenia.“

Kategórie: Rastlinná výroba

Hybridy s rešpektom

„Šľachtenie repky bolo v posledných rokoch zamerané na zvýšenie odolnosti proti pukaniu šešúľ a výsledkom implementácie génu Rlm 7 je odolnosť proti fómovej hnilobe. Z ďalších trendov je to vyššia odolnosť vybraných hybridov proti nádorovitosti kapustovitých rastlín a šľachtenie zamerané na odolnosť proti vírusu žltačky kvaky (TuYV).“

Kategórie: Rastlinná výroba