Archív autora: Viera Uvírová

Filter

Predstavili ucelené riešenia v ochrane rastlín

Technológie zamerané na komplexnú ochranu a stimuláciu porastov na jar v meniacich sa podmienkach prostredia, riešenia ochrany súvisiace so zákazom dôležitých účinných látok v ochrane rastlín a vyhliadky do budúcna, boli témami odborného seminára usporiadaného spoločnosťou AM-AGRO s. r. o. v Dvoroch nad Žitavou.

Kategórie: Rastlinná výroba

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v skúškach ÚKSÚP-u

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), odbor odrodového skúšobníctva, navrhol na odrodovej komisii vo februári 2020 na registráciu novú odrodu maku siateho (Papaver somniferum L.) IS Morison. Táto novinka v sortimente registrovaných odrôd maku bude prínosom k dopestovaniu kvalitnej suroviny pre farmaceutický priemysel a využitie...

Kategórie: Rastlinná výroba

Moderné technológie pre zdravý vinohrad (I.)

Už tradične v historickom kaštieli v Oponiciach sa vo februári 2020 stretli pestovatelia viniča hroznorodého takmer z celého Slovenska. V centre pozornosti vinohradníckeho semináru, ktorý usporiadala spoločnosť RWA SLOVAKIA, bola problematika vápnenia pôd vo vinohradoch a riešenia ochrany viniča od renomovaných spoločností Bayer, BASF, Syngenta a ADAMA.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ochrana ozimných obilnín proti chorobám päty stebla

Aj napriek miernej zime, ktorá by mohla umožniť šírenie hubových ochorení na ozimných obilninách, sú porasty zdravé. Mierne zožlnutie ozimných jačmeňov je bežné, pšenice sú pekné zelené. Preto treba pristupovať k chorobám na obilninách lokálne a porasty fyzicky kontrolovať. Ak sa objavia príznaky, začína obdobie ošetrovania. Ktoré choroby a kedy...

Kategórie: Rastlinná výroba

Všestranné hybridy repky do rôznorodých podmienok

Program osív so zameraním sa na osivá repky olejky ozimnej odštartovali v spoločnosti BASF pred dvomi rokmi. Z hľadiska spoločnosti optimálnym riešením v súčasnosti je prepájanie prípravkov na ochranu rastlín a šľachtenia nových odrôd, resp. hybridov s cieľom dosahovať čo najvyššie úrody, popri efektívnosti a znižovaní nákladov na pestovanie. V...

Kategórie: Rastlinná výroba

Skúsenosti z praxe potvrdili očakávania

„Udržateľnosť poľnohospodárskej výroby je dôležitým faktorom v riadení modernej poľnohospodárskej spoločnosti. Posun ochrany z aplikácie na list k aplikácii na osivo, znamená, že nie je potrebné vykonávať dodatočný postrek fungicídom. Vďaka tomu môžu pestovatelia účinne využiť obmedzené zdroje.“

Kategórie: Rastlinná výroba