Archív autora: Viera Uvírová

Filter

Deň poľa repiek LG v Trsticiach

Deň poľa zameraný na predstavenie osvedčených, najmä však nového hybridu repky z najnovšieho šľachtenia spoločnosti Limagrain sa tradične uskutočnil v spolupráci a na poliach spoločnosti AGRIMPEX, Družstvo Trstice. V centre pozornosti podujatia, ktoré sa uskutočnilo 3. júna 2021 formou individuálnej prehliadky, boli najmä top hybridy repky - aktuálne najpestovanejšie v...

Kategórie: Rastlinná výroba

Vyskúšajte pestovať reďkev olejnú

Na starom kontinente jednou z nových plodín je reďkev olejná - Raphanus sativus L. convar oleifera, kapustovitá rastlina s veľmi krátkou vegetačnou dobou, mnohorakým využitím a niekoľkými významnými agronomickými výhodami. Ide o rastlinu dlhého dňa, pravdepodobne čínskeho pôvodu s citlivou reakciou na svetelné podmienky. Pri skorom jarnom výseve dokáže v...

Kategórie: Rastlinná výroba

Ochrana proti škodcom strukovín

Strukoviny tento rok vzišli neskôr a sú stresované chladom, dažďom aj striedaním teplôt. Okrem chorôb sú pravidelne poškodzované škodcami. Ošetrenie proti nim je takmer nevyhnutnosťou, najmä proti zrniarke hrachovej. V účinných látkach sú zmeny - ukončené je povolenie pre thiacloprid, ale výber insekticídov je dostatočný.

Kategórie: Rastlinná výroba

LG odrody repky pre sezónu 2021

Výsledkom dlhoročnej šľachtiteľskej práce spoločnosti Limagrain sú moderné hybridy repky dosahujúce nadpriemerne vysoké úrody, ktoré v kombinácii s geneticky podmienenou odolnosťou proti pukaniu šešúľ a chorobám ako je vírus žltačky okrúhlice (TuYV), fómová hniloba či pre celkovo dobré hospodárske vlastnosti patria v súčasnosti medzi najúspešnejšie materiáli na trhu.

Kategórie: Rastlinná výroba

Nezanedbajte ošetrenie proti chorobám strukovín

Vytrvalé zrážky môžu prispieť k šíreniu chorôb. Zásadou je dôkladne porasty prehliadnúť a k ošetreniu fungicídmi pristúpiť až v odôvodnených prípadoch. Preventívnym opatrením proti chorobám je používanie zdravého osivo odolných odrôd, striedanie plodín, zaorávanie pozberových zvyškov, vyvážené hnojenie a proti šíreniu bakterióz sa neodporúčajú kultivačné práce vo vlhkom počasí. Odporúčam...

Kategórie: Rastlinná výroba

Nové odrody repky olejky ozimnej

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok navrhol na registráciu nové odrody repky olejky ozimnej. Sortiment odrôd ozimnej repky sa rozšíril o 37 nových materiálov, z ktorých sú iba dve klasické líniové odrody Bradley a HOLP101. Odroda HOLP101 je výnimočná...

Kategórie: Rastlinná výroba

Nezanedbajte ošetrenie proti skočkám na repe

Na morenie osiva cukrovej repy proti pôdnym škodcom je autorizované moridlo obsahujúce účinnú látku tefluthrin (syntetický pyretroid). Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pyretroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Moridlo je autorizované proti drôtovcom a atomárii repovej, ale...

Kategórie: Rastlinná výroba

Polotrpaslíčie hybridy repky a ich prednosti

„Prvou ich vlastnosťou je nižší vzrast v rozpätí od 120 do 140 centimetrov. Pomalšie rastú, majú dobrú odolnosť proti chladu a mrazu a vysokú regeneračnú schopnosť. Intenzívne sa rozvetvujú vďaka čomu majú vyššiu odolnosť proti poliehaniu. Celkovo porast trpaslíčich repiek vytvára o 25 percent nižší objem biomasy v porovnaní s...

Kategórie: Rastlinná výroba

Aktuálne z pestovania repky olejky ozimnej

V centre pozornosti odborného sympózia spoločnosti Corteva Agriscience, určeného pre pestovateľov v Česku a na Slovensku, boli aktuálne informácie z pestovania repky ozimnej, napr. o plochách pestovania v Európe a u nás, vývoji ceny, ktorá sa v poslednej dobe rapídne mení. Z problematiky ochrany je veľmi aktuálna ochrana repky proti...

Kategórie: Rastlinná výroba