Archív autora: Viera Uvírová

Filter

Zber slnečnice v kontexte minulosti, súčasnosti a budúcnosti

Význam olejnín spočíva najmä v tom, že umožňujú priamo a rýchlejšie získať dvojnásobné množstvo tuku z jednotky plochy v porovnaní so živočíšnou výrobou. V plodoch, semenách, resp. iných častiach rastliny kumulujú lipidy v takom množstve, že je rentabilné ich získavať lisovaním alebo extrakciou. Získané oleje sú využívané v odvetviach potravinárskeho,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Kvalitný zber slnečnice ročnej – finále celoročného pestovateľského úsilia

Význam slnečnice spočíva predovšetkým v získavaní vysoko kvalitného, hodnotného oleja, využívaného na potravinárske a technické účely. Hlavným produktom pri pestovaní slnečnice sú nažky, ktoré obsahujú olej vyznačujúci sa výbornými dietetickými vlastnosťami. Úžitok z pestovania slnečnice však môže byť širší. Slnečnica sa môže pestovať aj ako kŕmna plodina, alebo aj ako...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Pšenica špaldová má výnimočné postavenie medzi pšenicami

Osobitou - staro novou plodinou medzi pestovanými druhmi pšenice s výnimočným miestom patrí pšenici špaldovej Triticum spelta L, ľudovo nazývanej tenkeľ - rôznymi prekladmi pravdepodobne nie celkom presne identifikovanej biblickej obilnine “kussemeth”. Ide o historický druh jednej z plevnatých pšeníc, ktorý sa v minulosti považoval za menej hodnotný a podľa...

Kategórie: Rastlinná výroba

Význam mikroelementov vo výžive rastlín

Rastliny okrem prvkov, ktoré prijímajú vo väčších množstvách (v kg až desiatkach kg z jedného hektára), potrebujú prvky, ktoré prijímajú v malých množstvách (v desiatkach až stovkách gramov z jedného hektára). Z tohto dôvodu sa tiež v poľnohospodárskej terminológii nazývajú mikroelementy alebo stopové prvky.

Kategórie: Rastlinná výroba

NPPC – VÚRV Piešťany na CDP 2020 s rozsiahlou expozíciou

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch (ďalej NPPC – VÚRV) na 9. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou v rámci svojej expozície predstavil odrody hustosiatych obilnín a maku siateho, taktiež medzinárodné a národné projekty a výskumné úlohy ako aj projekty cezhraničnej spolupráce,...

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

Široká ponuka krmovín, tráv, ďatelinovín a medziplodín

Česká spoločnosť SEED SERVICE s.r.o. na 9. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou predstavila širokú ponuku odrôd a zmesí tráv, ďatelinovín, obilnín pre kŕmene využitie ako je ovos, raž a pohánka, ďalej strukovín a olejnín, taktiež silážne a zrnové ciroky, rôzne druhy medziplodín, zmesi pre „Greening“, atď.

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

Proti hrabošom ošetrujte čo najskôr

O hrabošoch sa toho už popísalo veľa, skutočnosť je taká že jeho škodlivosť tu stále pretrváva. Nepodceňujte tohto škodcu ani v súčasnosti, po zbere obilnín a repky, ale zasiahnite proti nemu čo najskôr, nedovoľte aby sa rozmnožil do takej miery, že nebudete zvládať vkladanie návnad do nor. Autorizovaný je rodenticíd...

Kategórie: Rastlinná výroba