Archív autora: Viera Uvírová

Filter

„Správny výber odrody – úspech na poli“

S ponukou odrôd pšenice ozimnej, jačmeňa, tritikale, ovsa a sóje sa na deviatom ročníku Celoslovenských dní poľa predstavila spoločnosť GabonaKutató. Cieľom šľachtenia tejto renomovanej maďarskej šľachtiteľskej spoločnosti je v prvom rade vysoká kvalita produkcie v kombinácii s výkonnosťou odrôd s čo najlepšími agronomickými vlastnosťami pre maximalizáciu zisku z ich pestovania.

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

LG repky pestovateľov opäť presvedčili

S ponukou osvedčených, ale predovšetkým nových odrôd repky ozimnej uvedených na trh v posledných dvoch rokoch sa na 9. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou predstavila spoločnosť Limagrain Slovensko. Výsledkom dlhoročnej šľachtiteľskej práce štvrtej najväčšej osivárskej spoločnosti na svete, sú moderné hybridy repky dosahujúce nadpriemerne vysoké úrody, ktoré...

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

Celoslovenské dni poľa v špeciálnom režime

Rok 2020 si všetci zapamätáme ako rok, v ktorom pandemická situácia poznačila všetky sféry nášho života. Dotkla sa hlavne masovo navštevovaných podujatí, z ktorých v rámci agrosektoru sú najväčšie Celoslovenské dni poľa. Príprava tohto najväčšieho odborného podujatia na Slovensku, ktoré sa každoročne koná v Dvoroch nad Žitavou trvá celý rok...

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

Od čítania genómu k modifikovaným odrodám

"Prečítanie dedičnej informácie pšenice siatej bolo dlho považované za nemožné kvôli jej enormnej veľkosti, ktorú predstavuje viac než šestnásť miliárd písmen dedičného kódu. Zložitosť dedičnej informácie pšenice, ktorá je päťkrát väčšia ako má človek, je daná tým, že sa skladá z troch navzájom podobných subgenómov a tiež tým, že väčšina...

Kategórie: Rastlinná výroba