Archív autora: Viera Uvírová

Filter

Efektívne vo fungicídnej ochrane obilnín

"Komplexná preventívna ochrana proti chorobám zahŕňa prevenciu, správnu agrotechniku, výber vhodnej odrody, a v neposlednom rade aj aplikáciu fungicídov," uviedol doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra na odbornej konferencii spoločnosti Dow AgroSciences v Nitre.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ziskové pestovanie obilnín

V poradí 21. zimné sympózium spoločnosti Dow AgroSciences, ktoré rozsahom a účasťou patrí k najväčším podujatiam na Slovensku, sa v tomto roku sústredilo na obilniny, ktoré patria medzi najpestovanejšie plodiny u nás. Odpovedal tomu aj obsah prednášok, zameraný na nové možnosti v postemergentnom odburinení porastov, či technológie ošetrenia na jar....

Kategórie: Rastlinná výroba

Regulácia burín v súvislostiach pre a proti

Regulácia zaburinenosti v porastoch hustosiatych obilnín má malé odlišnosti na jeseň ako aj na jar v pestovaných druhoch: pšenica, jačmeň, raž, tritikale alebo ovos. Z hľadiska výskytu druhov burín sa môže zdať, že sa v porastoch obilnín vyskytujú rovnaké druhy burín, ale reálne to tak vôbec nemusí byť. Tak si...

Kategórie: Rastlinná výroba

Hraboš poľný – nočná mora poľnohospodárov

V roku 2014 došlo v Trnavskom kraji k premnoženiu hraboša poľného (Microtus arvalis). Premnoženie spôsobilo veľké škody na poľnohospodárskych kultúrach a len na jeho likvidáciu boli vynaložené finančné prostriedky vo výške približne 1 milión eur. Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava na tento kalamitný stav zareagovala, nadviazaním spolupráce s Univerzitou...

Kategórie: Rastlinná výroba

„Správny impulz pre vašu úrodu“

„Registrácia fungicídneho prípravku Propulse® odštartovala v roku 2015 do repky a horčice, v roku 2019 do slnečnice, kukurice a maku s predpokladom, že bude registrovaný aj do ďalších plodín,“ uviedol Ing. Ján Hanuska zo spoločnosti Bayer k potenciálu prípravku Propulse, ktorý účinkuje proti širokému spektru patogénov.

Kategórie: Rastlinná výroba