Archív autora: Viera Uvírová

Filter

Možnosti komplexnej ochrany pšenice ozimnej

„Úspech pestovania ozimných obilnín závisí od mnohých faktorov. Mnohé z nich môžu pestovatelia významne ovplyvniť. Pri aplikácii fungicídov je veľmi potrebné vystihnúť správny termín aplikácie proti závažným chorobám. Stáva sa, že aj vynikajúci fungicíd aplikovaný v nesprávnom termíne nepreukáže svoju účinnosť tak, akoby pestovatelia očakávali.“

Kategórie: Rastlinná výroba

Hybridné jačmene sa presadili

Spoločnosť Syngenta v ostatných rokoch prináša na slovenský trh osivá hybridov ozimného jačmeňa, v ktorých je priekopníkom. Precízna šľachtiteľská práca a následný vývoj pestovateľských systémov sú predpokladom toho, že hybridy jačmeňa pestovateľov presvedčili výbornými pestovateľskými vlastnosťami a vysokými úrodami. „Hybridné ozimné jačmene navyše v praxi dokazujú výrazne vyššiu stabilitu úrod...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa obilnín v Komoči

Dňa poľa obilnín, ktorý sa tradične uskutočnil na pokusom poli PD Komoča, sa aj v tomto roku zúčastnili viaceré renomované osivárske spoločnosti. Pestovatelia tak na jednom mieste mali možnosť vidieť širokú ponuku odrôd hustosiatych obilnín, najmä pšenice a vybrať si tie najlepšie do svojich výrobných podmienok.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ochrana vzchádzajúcej repky ozimnej

Vzchádzajúca repka môže byť ohrozená okrem škodcov aj chorobami prenosnými pôdou alebo z napadnutých zvyškov rastlín. Daždivé počasie po sejbe repky môže spôsobiť padanie klíčiacich rastlín. Toto ochorenie je vyvolané množstvom pôdnych patogénov, z nich sú najrozšírenejšie Olpidium brassicae, Pythium debaryanum a Rizoctonia solani.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ošetrenie strniska zamerané na likvidáciu burín

Posledné agronomické opatrenie na pozberaných plochách obilnín, strukovín a repky je likvidácia burín. Znovu upozorňujem, že používanie glyfosatu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosat je pravdepodobne karcinogénny pre človeka. Používajte preto klasické zdravotne bezpečné metódy ošetrovania strnísk len mechanickými kultivačnými zásahmi a chemické...

Kategórie: Rastlinná výroba