Archív autora: Toman Juraj

Filter

Odpad?

Európa rada ašpiruje na líderskú pozíciu v kultúre, vzdelanosti, vo výchove a v etike. A neraz aj právom. Jestvujú však indície, na základe ktorých sa možno domnievať, že v našej starej a dobrej Európe občas čosi celkom nesedí. Ba priam posmrdkáva. Môžu to byť trebárs aj nespotrebované potraviny.

Kategórie: Nezaradené

Spolu

Agropotravinárska pospolitosť žije v týchto dňoch najmä témou budúcej podoby spoločnej poľnohospodárskej politiky, čo je vzhľadom na jej význam aj prirodzené. ...

Kategórie: Nezaradené

Recept

Divákom istej televízie určite neunikla relácia, kde sa hľadá recept na bohatstvo. Odporučila by som tento program poľnohospodárom.

Kategórie: Nezaradené

Šanca

Z každej strany počuť hlasy, že v tomto období sú prioritou agrárneho odvetvia rokovania o podobe spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 - 2020. Zodpovedá však týmto slovným proklamáciám aj realita? ...

Kategórie: Nezaradené

Spolupráca

Na pondelkovom KID-e v Banskej Bystrici minister pôdohospodárstva - okrem iného - zdôraznil, že bude dôležité, aby sa poľnohospodári združovali do výrobno-odbytových organizácií. ...

Kategórie: Nezaradené

Nerovnováha

Minulý týždeň sa v Bojniciach udeľovali ocenenia najlepším poľnohospodárskym podnikom na základe ich finančno - ekonomických výsledkov za rok 2011. ...

Kategórie: Nezaradené

Narodeniny

Narodeniny si pripomínajú ľudia, ale i organizácie. SPPK v minulom týždni oslávila svoju dvadsiatku, a v prítomnosti všetkých svojich kolegov, spolupracovníkov a čelných predstaviteľov v odbore bilancovala, oceňovala a oslavovala.

Kategórie: Nezaradené

Narodeniny

Narodeniny si pripomínajú ľudia, ale i organizácie. SPPK v minulom týždni oslávila svoju dvadsiatku, a v prítomnosti všetkých svojich kolegov, spolupracovníkov a čelných predstaviteľov v odbore bilancovala, oceňovala a oslavovala.

Kategórie: Nezaradené