Archív autora: Petra Poláková

Filter

Ošetrite svoje porasty včas

Metlička obyčajná (Apera spica-venti) je jednou z najzávažnejších trávovitých burín strednej Európy. Vďaka zmenám v spracovaní pôdy a uprednostňovaní bezorebnej technológie, zúženiu osevného postupu a vyššiemu zastúpeniu obilnín v osevnom postupe dochádza k zvýšenému výskytu metličky obyčajnej, a to z hľadiska miery zaburinenia, tak aj rozšírenia.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

REPKA ( jar) + Agronóm č.1 / 2021

Rok 2020 – rok v tieni pandémie. Preklepla každú sféru nášho bytia, ukázala čo všetko nevieme, ako sme nepripravení na mimoriadne situácie, poukázala na krízu elít, vyplavila z ľudí to najhoršie a zároveň v nekonečnom úsilí vrátiť sa do normálu poskytla priestor na zomknutie sa, na mimoriadne výkony na poli...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Prehľad užitočných informácií od spoločnosti ADAMA

Vážení pestovatelia, keďže stále trvá doba, ktorá nepraje osobným stretnutiam, či seminárom, rozhodli sme sa pre vás zorganizovať niekoľko webinárov, zameraných na predstavenie noviniek, odporúčania pre pestovateľov obilnín, cukrovej repy a vinohradníkov. V blízkej dobe pribudnú ďalšie a to pre pestovateľov kukurice, repky či slnečnice. ...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Katalóg Traktorov 2020

Vážení čitatelia, napriek neľahkej situácii, ktorú zažívame v posledných mesiacoch, sa do vašich rúk dostáva opäť príloha týždenníka Roľnícke noviny – tabuľkový prehľad traktorov, dostupných na našom trhu. V tohtoročnej prílohe sú zahrnuté aj novinky z minuloročného veľtrhu Agritechnica, ktoré otvárajú nové možnosti a zaujmú hneď z viacerých uhlov pohľadu....

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Prílohy RN

Vzchádzanie kukurice s radosťou, nie starosťou

Založenie porastu so správnou hustotou jedincov a ich homogénny dynamický vývoj je nutnosťou pre vyťaženie potenciálu genetiky, stanovišťa aj všetkých vstupov pri každej plodine. Pri kukurici to platí dvojnásobne. Mladé rastliny je potrebné chrániť nielen pred pôvodcami chorôb a škodcami, ale aj pred pôsobením niektorých abiotických stresorov, a to do...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Dojnice 2020

Vážení čitatelia, rok 2020 je mimoriadne špecifický. Súvisí to najmä s koronavírusovou pandémiou, ktorá priamo alebo nepriamo zasiahla nás všetkých. A neobišla ani oblasť živočíšnej výroby. Na Slovensku aj naďalej pokračoval negatívny trend vo vývoji stavov dojníc....

Kategórie: Prílohy RN, Živočíšna výroba