Archív autora: Petra Poláková

Filter

Venujme klasom viac pozornosti

Nevyspytateľný priebeh počasia s výraznými výkyvmi teplôt a zrážok môže byť príčinou neočakávaných problémov. S výskytom fuzarióz na klasoch sa stretávame prakticky na celom území Slovenska. Pozornosť by sme teda mali venovať najmä prevencii, nakoľko kvalita produkcie môže mať značnú spojitosť s obsahom mykotoxínov v zrnách.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Vysoká účinnosť, nízka cena

Ošetrenie komplexného spektra burín v slnečnici aj za suchých podmienok je vždy výhrou pre pestovateľa. Najmä keď tomu nasvedčujú aj aktuálne meteorologické podmienky, kedy sa v niektorých lokalitách čaká na zrážky aj niekoľko týždňov. Niekde síce nie je pôdny deficit vlahy tak kritický, no môže sa taktiež čochvíľa prejaviť. ...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Jarné riešenie na mieru

Stojíme na začiatku ďalšej poľnohospodárske sezóny. Bude isto plna výziev, ktoré sú často špecifické daným regiónom a oblasťou. Z roka na rok sú lokálne podmienky veľmi rôznorodé až takmer extrémne. Pestovatelia musia riešiť situáciu na každom poli individuálne. Každá lokalita vyžaduje špeciálny prístup a tým aj jedinečné riešenie, ideálne na...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba