Archív autora: Patrícia Dolešová

Filter

Potravinová sebestačnosť – základný pilier rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva

V ostatnom období sa častejšie hovorí o potravinovej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti. Pribúdajú nielen názory, ktoré sa rôznia, ale aj štúdie, ktoré majú istú vypovedaciu hodnotu, avšak chýba im viacero kontextov, bez ktorých vyznievajú pomerne zjednodušene, čím sú nekomplexné. ...

Kategórie: Chovateľ, Ekonomika/Hospodárstvo, Živočíšna výroba

Štítničky na ovocných drevinách (I.)

Významnými škodcami ovocných drevín v našich podmienkach sú druhy z čeľade štítničkovité. Najvýznamnejším druhom je štítnička nebezpečná, pretože v našich podmienkach môže mať až dve generácie v priebehu roka. Okrem nej sa u nás vyskytuje aj štítnička čiarkovitá.

Kategórie: Záhradkár