Archív autora: Lettrich Roman

Filter

Agrárny rezort potrebuje najmä dlhodobú istotu

Strednodobá koncepcia rozvoja pôdohospodárstva dlhšiu dobu púta pozornosť agrárnej verejnosti. Aj na stránkach Roľníckych novín sme sa tejto téme už viackrát venovali, a v tomto čísle sa k nej opäť vraciame v rozhovore s Petrom BACOM, exministrom pôdohospodárstva a bývalým poslancom Európskeho parlamentu.

Kategórie: Nezaradené

Peter Baco: Aj nová SPP je nespravodlivá

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je bezpochyby najvýznamnejšia a najsilnejšia politika Európskej únie. Pôdohospodárstvo pritom dobre funguje len v tých krajinách, v ktorých tento fakt národné vlády rešpektujú. Tvrdí to PETER BACO, bývalý minister pôdohospodárstva SR a bývalý poslanec Európskeho parlamentu, ktorý počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry v agrárnom odvetví nadobudol...

Kategórie: Nezaradené

Ako správne používať pesticídy?

Ponúknuť riešenia pre drobnopestovateľov a neprofesionálnych používateľov pesticídov, ako by mali chrániť svoje záhrady a malotonážnu výrobu potravín. To bol cieľ konferencie s názvom Bezpečné a trvalo udržateľné používanie pesticídov, ktorá sa minulý týždeň uskutočnila v Bratislave. Organizátorom tohto podujatia bola Slovenská asociácia ochrany rastlín (SCPA).

Kategórie: Nezaradené

Nízke ceny vajec a drahé zmesi ruinujú chovateľov

V Európe je už niekoľko týždňov, ba aj mesiacov, veľký prebytok slepačích vajec. To sa, pravdaže, prejavuje na výraznom poklese ich cien, a to potom chovateľom spôsobuje ekonomické straty. Na pondelkovej tlačovej besede Únie hydinárov Slovenska to uviedol Ladislav Birčák, riaditeľ a. s. Novogal Dvory nad Žitavou.

Kategórie: Nezaradené

Program Moja pôda má zelenú

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB), pripravilo pre poľnohospodárov produkt s názvom Moja pôda, vďaka ktorému budú môcť čerpať výhodné úvery na nákup poľnohospodárskej pôdy. Tento projekt bol síce predstavený už vo februári, ale realitou sa stane...

Kategórie: Nezaradené

Na veľké investície sa teraz necítia

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila začiatkom mája výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, a to v termíne od 14. 10. do 25. 10. 2013. Indikatívny finančný rámec pre túto výzvu predstavuje zhruba 24,5 milióna...

Kategórie: Nezaradené

Rastie podiel práce na dohodu

Oblasť zamestnanosti v poľnohospodárskom odvetví zaznamenala v posledných rokoch výrazné zmeny, charakteristické všeobecným poklesom zamestnanosti, podielovou zmenou profesných kategórií pracovných síl, ako aj zmenou odpracovaného fondu pracovného času....

Kategórie: Nezaradené

M. Štrokendl: Poľnohospodárstvu veríme

Sme jednou z mála bánk, ak nie jediná, ktorá z agrárneho odvetvia nikdy neodišla, ani v tých najťažších časoch. Práve naopak, naša spolupráca s ním sa neustále rozvíja. A to bude platiť aj v budúcnosti. Uviedol to Miroslav ŠTROKENDL, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank Slovakia, a. s., s...

Kategórie: Nezaradené

M. Uhrík: Najhoršie je nerobiť nič

Krmovinárske odvetvie je jedným z tých, ktoré bolo najviac poznačené negatívnym vývojom v našom poľnohospodárstve. A hoci sa rozmer tohto sektora podstatne znížil, stále je neoddeliteľnou a významnou súčasťou nášho agrárneho odvetvia. O aktuálnych problémoch či zámeroch krmovinárskeho priemyslu sme hovorili s Marianom UHRÍKOM, predsedom Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a...

Kategórie: Nezaradené