Archív autora: Ladislav Závodský

Filter

Kolesová novinka pre pestovateľov zemiakov

Keď sa povie zemiakový kombajn, každému, kto má o tejto technike aspoň trochu prehľad prídu na um hneď dve, maximálne tri popredné svetové značky, ktoré sa na výrobu takejto techniky špecializujú. Medzi ne patrí jednoznačne aj belgický výrobca Dewulf, ktorého stroje sa pohybujú pomerne frekventovane aj po našich poliach. Už...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Kvalita sejby jarných plodín

Pri sejbe poľnohospodárskych plodín sú na prácu sejačiek kladené vysoké požiadavky. V záujme včasného založenia porastov je požadovaná pri sejbe vysoká plošná výkonnosť a najmä dodržanie rovnomernosti zvolenej hĺbky sejby. Nárast plošnej výkonnosti je dosahovaný dvomi spôsobmi. Zväčšovaním pracovných záberov sejacích strojov a zvyšovaním ich pracovnej rýchlosti.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Sortiment techniky pre sejbu jarín

Založenie porastu má v rámci agrotechniky úplne zásadný význam, a preto je výber vhodnej techniky dôležitý. S vývojom moderných technológií obrábania pôdy a sejby sa situácia rozhodne nezjednodušila, ba práve naopak, sortiment ponúkanej techniky sa značne rozrástol. Cieľom vývoja nových strojov je zvýšiť efektivitu založenia porastu pri súčasnom udržaní, alebo...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Na návšteve v novom stredisku Agrokov

AGROKOV, firma pôsobiaca na slovenskom trhu už takmer tri desaťročia, sa tento rok presťahovala do nových priestorov, ktoré zákazníci nájdu na Logistickej ulici v Trnave. Navyše do portfólia Agrokovu pribudli nové značky, ktoré budú s obľubou využívať veľkí aj malí farmári, poľnohospodári, záhradkári a chovatelia. Do nových priestorov zavítala aj...

Kategórie: Poľnohospodárska technika