Archív autora: Ladislav Závodský

Filter

Presné agrotechnické postupy v pôdochranných systémoch hospodárenia

Presné poľnohospodárstvo je dlhodobo zaužívaný pojem pre moderné prístupy hospodárenia v rastlinnej aj živočíšnej výrobe, ktoré rešpektujú prirodzenú variabilitu výrobného prostredia a snažia sa na ňu reagovať. Umožňuje to technický pokrok v oblasti navigácií, senzoriky, elektroniky, informačných technológií, prenosu, uchovania, spracovania a interpretácie dát. Presné poľnohospodárstvo je typicky medziodborovou disciplínou,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Presné poľnohospodárstvo – riadený pohyb strojov po poli

V konvenčných systémoch obrábania pôdy sa pole vníma ako homogénny celok, pričom rôzne operácie a aplikácie sa robia plošne s rovnomerným aplikovaním vstupov. V skutočnosti sú však poľné podmienky variabilné, a tak jednotná aplikácia nemusí priniesť želaný účinok na celom pozemku. Koncept presného poľnohospodárstva spočíva v zbieraní údajov z poľa...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Komfortný kombajn strednej triedy

Kombajny sú jedným zo základných kameňov úspechu každého poľnohospodára. Koncern AGCO si to dobre uvedomuje a preto sa snaží poľnohospodárom prinášať vyspelé technické riešenia, komfort a parametre, ktoré zaujmú nielen veľké podniky pri najvyšších prémiových radách, ale i menších farmárov a službárov, ktorým postačujú aj o čosi menšie pracovné výkony....

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Odborný seminár Voda v pôde

V dňoch 5. - 6. júna sa v obci Dvory nad Žitavou, ktorá sa nachádza na Južnom Slovensku, konal už siedmy ročník poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa. Okrem tradičných „ťahákov“ Celoslovenských dní poľa zaujal návštevníkov aj odborný seminár Voda v pôde/potreba a dostupnosť vody rastlinám/hospodárenie s vodou v pôde pod...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Rozsahová diferenciálna prevodovka

Vysokovýkonné traktory sú vybavené buď mechanickými stupňovými prevodovkami s radením pod zaťažením, tzv. Power-Shift, alebo diferenciálnymi hydrostatickými prevodovkami s plynulou reguláciou prevodu. Tieto prevodovky sú známe pod názvom „Vario“, ale aj pod skráteným označením CVT (Continual Variable Transmission), prípadne IVT (Infinitive Variable Transmission). Zatiaľ čo mechanické stupňové prevodovky s radením...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Rovnomerná aplikácia priemyselných hnojív

Hnojenie ako také je jedným zo základných predpokladov pre vznik vysokej a kvalitnej úrody. Rastliny vždy počas ich vegetačnej doby odčerpávajú z pôdy živiny v nemalom množstve. Tieto živiny je potrebné do pôdy nejakým spôsobom aj vrátiť. Keďže živočíšna výroba na Slovensku v niekoľkých posledných desaťročiach z rozdielnych príčin poklesla,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Čím možno nahradiť štandardné palivá traktorov

Obmedzené zásoby ropy sú hlavným dôvodom pre vývoj, výrobu a využitie alternatívnych palív pre spaľovacie motory. Vyčerpateľnosť zásob ropy sa v súčasnosti nedá presne určiť. Odborníci, ktorí sa zaoberajú touto problematikou nie sú v tejto oblasti jednotní. Táto nejednoznačnosť vyplýva predovšetkým z toho, že neboli preskúmané všetky oblasti na planéte,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Prevodové a pojazdové ústrojenstvo moderných traktorov

Prevládajúcim trendom súčasnej doby je zvyšovanie efektivity vykonávaných prác pri zachovaní, alebo dokonca znižovaní vynakladaných nákladov. Poľnohospodárstvo sa tomuto trendu prispôsobuje tiež, a tak sa stále viac objavujú moderné farmy alebo podniky, ktoré s obľubou využívajú najmodernejšie riešenia pre zefektívnenie svojej výroby. Na tieto požiadavky sú nútení reagovať výrobcovia, ktorí...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Výrobný závod Zetor Tractors v Brne

Značka Zetor má bohatú históriu a je známa každému poľnohospodárovi a aj nadšencom poľnohospodárskej techniky. Výrobca pôsobí na trhu už od roku 1945, kedy bol vytvorený prvý prototyp traktora tohto výrobcu. Zetor mal pôvodne tmavozelenú farbu. dôvod bol čisto prozaický. Po skončení vojny bol prebytok zelenej farby, ktorá sa využívala...

Kategórie: Poľnohospodárska technika