Archív autora: Ladislav Závodský

Filter

Konštrukcia a využívanie presných sejačiek

Rozhodujúcou pracovnou operáciou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje výšku a kvalitu úrody a vo svojom dôsledku aj ekonomiku pestovania prakticky všetkých poľných plodín, je sejba. Kvalitná sejba (výsev) v sebe zahŕňa splnenie niekoľkých požiadaviek zo strany rastlín a tiež zo strany pestovateľov. Najmä pre rastliny predstavuje dobre vykonaná sejba optimálne rozmiestnenie...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Agronomické požiadavky na kvalitu presnej sejby

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri zakladaní porastu jarných plodín by sa pôda mala vyznačovať prevzdušnenou a drobivou štruktúrou. Po ťažkej minuloročnej jeseni (veľa zrážok pri zbere kukurice a repy) je teraz problémom vytvoriť tzv. kultúrny stav pozemku (bez koľají, výmoľov, podmáčaných priehlbín, zhlukov slamy). Prvá najdôležitejšia operácia tejto jari...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Doprava a manipulácia s materiálom v poľnohospodárstve

Manipulácia s materiálom vrátane jeho prepravy je dôležitou súčasťou každého výrobného procesu, poľnohospodárstvo nevynímajúc. Napriek tomu, že ide o pracovné operácie netechnologického charakteru, ich vykonanie je nevyhnutné, nakoľko zabezpečujú prepojenie jednotlivých výrobných úsekov. Značný význam z hľadiska formulovania požiadaviek na rozsah a druhy zariadení pre manipuláciu s materiálom a jeho...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Vízia spoločnosti New Holland sa napĺňa

Opäť jedna veľká online tlačová konferencia a opäť niekoľko noviniek, ktoré pribudli do sveta poľnohospodárskej techniky. Ani spoločnosť New Holland nezaostáva za konkurenciou, práve naopak. Začiatkom uplynulého týždňa predstavila spoločnosť hneď niekoľko noviniek zo všetkých segmentov, ktorým sa venuje, počas online tlačovej konferencie s názvom LET’S GET IT DONE ALL_WAYS....

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Autonómne traktory z Japonska

Spoločnosť Yanmar Agribusiness Co., Ltd., dcérska spoločnosť spoločnosti Yanmar Holdings, oznámila modernizáciu svojich sérií autonómnych traktorov, ktoré sú schopné plne alebo čiastočne autonómnej práce. Nová séria sa začne v Japonsku predávať od 1. apríla 2021.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Agrifac dokazuje svoju presnosť

Agrifac, holandský výrobca postrekovačov sa opäť predviedol v tom najlepšom svetle. Jeden z najznámejších tvorcov postrekovačov na svete s nastaviteľnou svetlou výškou podvozku a viacerými patentovanými systémami, využiteľnými v presnom poľnohospodárstve zároveň s „pokusom“ pokladá otázku: „Keď dokážeme urobiť toto, skúste si predstaviť, čo dokážeme s našimi systémami pre cielenú...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Víťaz súťaže TOTY v kategórii špeciálnych traktorov

Špeciály Fendt s plynulou prevodovkou Fendt Vario sa čoraz viac presadzujú u zákazníkov so špeciálnymi požiadavkami. Sú totiž jednou z najlepších volieb pre použitie v špeciálnych plodinách, ako je víno, ovocie a chmeľ. Traktor roka (TOTY) je medzinárodné ocenenie, ktoré skupina nezávislých novinárov špecializovaných na poľnohospodársku mechanizáciu každoročne udeľuje najlepším...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Rad Precea rozšírený o nový model

Nemecký výrobca Amazone rozšíril svoj rad presných sejacích strojov Precea o nový, osemriadkový model. Ťahaný sejací stroj do trojbodového závesu s pretlakovým systémom, ktorý dokáže pracovať pri vysokej pracovnej rýchlosti je dobrou voľbou pre sejbu kukurice, sóje, slnečnice, cukrovej repy, či cirku.

Kategórie: Poľnohospodárska technika