Archív autora: Ladislav Závodský

Filter

Najvýkonnejší obilný kombajn John Deere

Dnes si o trochu bližšie predstavíme najnovší počin amerického výrobcu John Deere zo segmentu zberových strojov. Konkrétne sa jedná o nový obilný kombajn X9, ktorý spoločnosť po prvý krát predstavila verejnosti na nemeckom veľtrhu Agritechnica 2019 a bude patriť medzi to najvýkonnejšie, čo nájdeme na poliach počas zberových prác.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Súčasná technika pre mulčovanie

Mulčovanie ako jeden z technologických postupov v rôznych systémoch hospodárenia na ornej pôde, trvalých trávnych porastoch aj v trvalých kultúrach, má svoje opodstatnenie. Rovnako ako u ostatných postupov musíme pri voľbe vhodnej techniky zvažovať všetky možnosti tejto technológie, pretože iba pri správne zvolenom postupe môžeme dosiahnuť dobré výsledky.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

John Deere Connected Support udržuje stroje v chode

Mannheim, 7. mája 2020 - Systém John Deere Connected Support sa počas lockdownu osvedčuje medzi poľnohospodármi a predajcami. Servisní technici sa môžu diaľkovo pripojiť ku stroju zákazníka, aby identifikovali bezprostredne potenciálne problémy, opravili chyby, ktoré môžu viesť k závažným poruchám, a pomáhajú obsluhám s nastavovaním strojov. Systém pomáha maximalizovať dobu...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Fendt IDEALDrive nahrádza zaužívaný volant

Systém riadenia kombajnu koncernu AGCO, ktorým spoločnosť nahrádza volant vo svojich najvýkonnejších obilných kombajnoch IDEAL bolo predstavené v Novembri na veľtrhu Agritechnica 2019. Toto „futuristické“ riešenie ovládania tak veľkého stroja, akým je kombajn IDEAL má za úlohu priniesť obsluhe väčšiu viditeľnosť na žaciu lištu a zároveň ju odbremeniť od namáhavého...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Služba Kramp Online Service

Aké by to bolo, mať možnosť vidieť na sklade u svojho predajcu stovky tisícov náhradných dielov pre širokú paletu poľnohospodárskych strojov vo Vašom podniku? Mať možnosť vybrať si presne to, čo potrebujete a pritom hneď vidieť, koľko Vás bude celý tento nákup stáť? Presne to ponúka služba Kramp Online Service,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Nastavovanie techniky na aplikáciu hnojív – trendy

Vývoj techniky a technológie hnojenia priemyselne vyrábanými (minerálnymi) hnojivami sa vyznačuje stále sa zvyšujúcou účinnosťou a presnosťou aplikácie hnojív, ktorých cena každoročne stúpa. S rastúcimi nákladmi na hnojivo, rovnako ako aj zvyšujúcimi sa požiadavkami na dodržiavanie predpisov na ochranu životného prostredia a hlavne ochranu vôd, sa presné dávkovanie a distribúcia...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Inovačné trendy v technike pre zber krmovín

Výroba kvalitných objemových krmovín je dnes nevyhnutnou súčasťou efektívneho podnikania poľnohospodárskych podnikov. Zásoby objemových krmovín vo forme konzervovaných krmovín pre výkrm hospodárskych zvierat a produkciu mlieka musia vytvárať predpoklady pre rovnomernú produkciu v priebehu celého roka. Okrem využívania niektorých druhov stebelnatých plodín na kŕmne účely a sa museli niektorí farmári...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa