Archív autora: Ladislav Závodský

Filter

Technologické postupy pri presnom poľnohospodárstve

Súčasné veľkovýrobné postupy pestovania poľnohospodárskych plodín sú dlhodobo overené a uplatňujú sa pri nich tradičné agrotechnické operácie na pozemku ako pôdnom celku. Každý pozemok je však iný a veľmi často sú významné rozdiely aj v rámci jedného pozemku. Z detailného pohľadu majú však pozemky, alebo ich časti rozdielne vlastnosti. Týka...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Štvrťstoročnica podujatia tentoraz v Liptovskom Ondreji

Deň poľa zameraný na krmoviny oslavoval v máji v Liptovskom Ondreji štvrťstoročnicu. I napriek počasiu, ktoré sa opäť zahrávalo s organizátormi nad poľami spoločnosti AGRIA sa na tomto peknom podujatí zúčastnilo množstvo návštevníkov. Aj napriek tomu, že sme nemali možnosť vidieť techniku v zábere sa organizátori postarali o jej predvedenie...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Výstavy

SPU a AGRION rozšírili svoju spoluprácu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s AGRION - Združením dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, priniesla pre študentov Technickej fakulty SPU projekt s názvom AGRION UNIVERZITA, do ktorého sa mali študenti možnosť zapojiť vôbec po prvý raz. Cieľom tohto projektu bolo priniesť študentom možnosť získať rozsiahlejšie vedomosti z oblasti...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Úrodnosť pôdy a nastielanie organickej hmoty

Mulčovanie – nastielanie je agrotechnická metóda, ktorá sa čoraz viac využíva pri pestovaní poľných a záhradných plodín, viníc a sadov. Jeho podstatou je pokrytie povrchu pôdy vrstvou organického materiálu, najmä z dôvodu potlačeniu rastu burín, šetrenia vlahou a úpravy štruktúry pôdy. Umožňuje znižovať mechanickú a chemickú ochranu proti burinám a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Možnosti skvalitňovania dávkovania priemyselných hnojív

Pre najlepšie využitie živín z priemyselných hnojív musí byť tuhé, alebo kvapalné hnojivo aplikované rovnomerne, v správnom množstve a na požadovanú plochu. Nastavovacie tabuľky od výrobcov rozmetadiel sú založené na testoch za ideálnych podmienok v skúšobných staniciach. Poskytujú informácie, ako nastaviť rozmetadlo pre optimálnu a rovnomernú aplikáciu v požadovanom množstve...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa