Ako možno zlepšiť kvalitu trávnych porastov?

Trvalé trávne porasty plnia v krajine viacero funkcií. Okrem mnohých mimoprodukčných funkcií je podstatná ich produkčná funkcia, nevyhnutná pre konzumentov, ale aj pre človeka, krajinu a celkovú kvalitu životného prostredia.

Produkčná funkcia trávneho agroekosystému vyplýva z poskytovania krmu na výživu zvierat nielen na priame skrmovanie, ale aj na konzervovanie pre mimovegetačné obdobie. Pasienky a lúky poskytujú pri minime investovanej energie maximum objemového krmiva s pomerne širokou dobou zberu. Hospodárska úroda trávneho porastu pri dvoch zberoch ochudobní ekosystém iba o 12 – 15 % vytvorenej rastlinnej fytomasy. Trávne porasty sú schopné aj bez pratotechnických zásahov poskytovať každoročne úrody 1,5 – 3 t.ha-1 sena. Táto zdanlivá prednosť sa doteraz často zneužíva a vedie k extenzívnemu hospodáreniu na lúkach a pasienkoch aj tam, kde je možná primeraná intenzita zabezpečujúca výrobu krmu pre prežúvavce.
Výskumom sa na veľkom súbore porastov dokázalo, že pri vyšších vstupoch možno dosiahnuť v našich podmienkach 7 – 10 t.ha-1 sena. Úrody krmu z trávnych porastov sú ale nízke a kolísavé. Dostatočne sa nevyužívala a ani v súčasnosti sa nevyužíva ich produkčná schopnosť. Prvou príčinou nízkych úrod trávnych porastov sú horšie pôdno-klimatické podmienky ich rozšírenia v horských a podhorských oblastiach (svahovitosť, nevyrovnanosť povrchu, ťažšia dostupnosť, neupravený vodný režim, nízky obsah živín). Druhou príčinou je nedostatočné, až takmer žiadne hnojenie a s tým spojené nevhodné využívanie porastov.

Viac sa dočítate v príspevku Ing. Zuzany Kováčikovej, PhD. z NPPC – Výskumného ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 16.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *