Agroministri sa v Luxemburgu dohodli na spoločnej pozícii pre agropolitiku

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnil na Rade ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Luxemburgu. Informovala o tom hovorkyňa agrorezortu Anežka Hrdá. Hlavnými bodmi programu boli balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a Stratégia "Z farmy na stôl". Agroministri sa dohodli na spoločnej pozícii.

Mičovský považuje tento kompromis za vyvážený a podporil spoločnú pozíciu Rady – tzv. Všeobecné smerovanie. „Ide o krehký kompromis, ktorý sa nerodil ľahko. Intenzívne diskusie sa viedli nepretržite dva a pol dňa prakticky bez prestávky,“ poznamenal minister s tým, že Slovenská republika môže súhlasiť s týmto kompromisom, pretože vychádza v ústrety životnému prostrediu, krajinotvorbe aj poľnohospodárom a berie do úvahy potrebu zabezpečenia potravinovej sebestačnosti.
Pri otázke ekoschém sa minister pôdohospodárstva podľa svojich slov postavil za nevyhnutnosť povinného alokovania určitého percenta (20 %) na tieto opatrenia. Zároveň však privítal, že dohodnutá flexibilita umožní zobrať na zreteľ špecifiká SR a nastavenie bude v réžii národnej administratívy.
V otázke viazanej podpory bol podľa ministerstva zachovaný status quo pri percentuálnom nastavení (13+2 %). Na základe iniciatívy Slovenska boli zaradené medzi citlivé sektory aj zemiaky. „Nespokojnosť cíti agrorezort pri neumožnení zaradenia sektora bravčového mäsa a hydiny, aj napriek viacnásobnej argumentácii, že tento sektor je pre SR kľúčový,“ priblížila Hrdá.
Pri stropovaní a degresivite sa Slovensku podarilo presadiť používanie normatívov na odpočet mzdových nákladov, čo má zjednodušiť administratívu a byrokratické zaťaženie Pôdohospodárskej platobnej agentúre a poľnohospodárom.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *